1. SDS-søgning

Søgning på Sikkerhedsdatablade (SDS)

Find resultater

Sikkerhedsdatablad (SDS) på dette website opfylder muligvis ikke kravene i dit lands lovgivning. Hvis du vil hente en kopi af SDS i det format, der kræves af dit lands lovgivning, venligst besøg SDS Search Worldwide, eller kontakt Miljøafdelingen. Vi tilbyder også online SDS-information for andre lande på det lokale sprog.

Søgetips

Sikkerhedsdatablad (SDS) for 3M's produkter er gjort tilgængelige for brugere af farlige stoffer.

3M giver dig adgang til SDS-oplysninger, forudsat at oplysningerne kopieres fuldt ud uden ændringer, medmindre forudgående aftale er indhentet fra 3M, og hverken kopi eller original videresælges eller på anden måde distribueres for at opnå en indtjening deraf.

 

Produktnavn/-nummer

Du kan indtaste en kombination af ord og numre i feltet produktnavn/-nummer, som f.eks. produktnavne og modelnumre.

Eksempel: Spray 90 ved søgning efter 3M™ Scotch-Weld™ Spray 90.

 

3M id-nummerformat

Eksempel: 7000116792

 

SDS-nummerformat

Eksempel: 27-5007

Disse numre kan ofte ses på produktemballagen.

 

Kender du ikke hele SDS-nummeret? Du skal blot indtaste mindst to cifre.

 

Spørgsmål om SDS

Ring til Miljøafdelingen, 3M a/s, tlf: +45 43480100, hvis du ikke kan finde de specifikke SDS-oplysninger.

Andre 3M-websites
3mshop.dkbCom
Følg os
De ovenstående brands er varemærker tilhørende 3M.
Danmark   
Dansk