1. Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

3M Danmark

3M’s internetpolitik for beskyttelse af personlige oplysninger

3M’s globale internetpolitik for beskyttelse af personlige oplysninger

 

 • 3M respekterer din ret til privatliv. Denne politik opsummerer, hvilke personligt identificerbare oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger disse oplysninger. Politikken beskriver også andre vigtige emner i forbindelse med beskyttelse af dine personlige oplysninger.

 • 3M’s globale internetpolitik for beskyttelse af personlige oplysninger

  Det er 3M’s politik at overholde alle gældende love og regler om beskyttelse af data og personlige oplysninger. Dette tilsagn afspejler, hvor stor vægt vi lægger på, at vores medarbejdere, kunder, forretningspartnere og andre, som deler deres personlige oplysninger med os, har tillid til os både nu og i fremtiden.

  Denne globale internetpolitik for beskyttelse af personlige oplysninger (denne ”politik”) beskriver, hvordan 3M beskytter dine personlige oplysninger, når vi indsamler disse på 3M’s websites. Udtrykket ”personlige oplysninger” som anvendt i denne politik henviser til oplysninger, der identificerer dig som person, alene eller i kombination med andre oplysninger, vi har til rådighed.

  Generelt gælder denne politik for alle websites, som er drevet af eller på vegne af 3M og dennes forretningsenheder i hele verden (hver især et ”3M-website”).

 • Erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger på website

  Selvom denne politik generelt gælder for alle 3M-websites, har hvert enkelt 3M-website sit eget formål og forskellige funktioner. Hvis der kræves yderligere eller forskellige redegørelser i relation til et specifikt 3M-website, angiver vi disse redegørelser på selve websitet eller i en særskilt erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på websitet (”erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på website”), som offentliggøres på det pågældende website. Hver individuel redegørelse eller erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på websitet supplerer og korrigerer denne politik, men kun i relation til det 3M-website, som den offentliggøres på.

 • Begrænsninger for indsamling, brug og offentliggørelse af personlige oplysninger

  I det omfang, gældende lovgivning påkræver, vil 3M, når 3M indsamler personlige oplysninger på et 3M-website:

  • give dig rettidige og korrekte oplysninger om vores datapraksis

  • udelukkende indsamle, bruge, offentliggøre og overføre dine personlige oplysninger, hvis vi har dit samtykke hertil, hvilket kan være udtrykkeligt eller underforstået, afhængigt af følsomheden af de personlige oplysninger, juridiske krav og andre faktorer

  • udelukkende indsamle dine personlige oplysninger med henblik på specifikke, begrænsede formål. De oplysninger, vi indsamler, vil være relevante, tilstrækkelige og rimelige i forhold til de formål, som de indsamles til

  • behandle dine personlige oplysninger på en måde, der stemmer overens med de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til, eller som du sidenhen har accepteret

  • træffe foranstaltninger, som er kommercielt rimelige, for at sikre, at dine personlige oplysninger er pålidelige i forhold til tilsigtet brug, nøjagtige, fuldstændige og, om nødvendigt, ajourførte

  • undlade at bruge dine personlige oplysninger med markedsføring som direkte formål uden først at give dig mulighed for at fravælge dette

  • træffe passende foranstaltninger, via skriftlig aftale eller på anden vis, for at yde tilstrækkelig beskyttelse af personlige oplysninger, som offentliggøres for en tredjepart eller overføres til et andet land, herunder overførsler inden for 3M

 • Oplysninger, der indsamles på 3M’s websites, og hvordan disse må bruges

  Når du tilgår og bruger et 3M-website, er der tre måder, vi kan indsamle oplysninger om dig på:

  1. Oplysninger, som din webbrowser sender til os

  3M indsamler oplysninger, som automatisk sendes til os af din webbrowser. Disse oplysninger inkluderer typisk IP-adressen på din internetudbyder, navnet på dit styresystem (som f.eks. iOS® eller Windows®) og din browsers navn og version (som f.eks. Internet Explorer® eller Chrome®). De oplysninger, vi modtager, afhænger af indstillingerne i din webbrowser. Tjek din webbrowser-indstillinger, hvis du vil vide, hvilke oplysninger din browser sender, eller hvordan du ændrer dine indstillinger.

  De oplysninger, der sendes fra din browser, identificerer dig ikke som person. Vi bruger oplysningerne til at udarbejde statistikker, som hjælper os med at forbedre vores websites og gøre dem mere kompatible med den teknologi, som vores onlinebrugere benytter.

  2. Oplysninger, som indsamles ved placering af en ”cookie” på din computer

  3M kan indsamle oplysninger om dig ved at installere et ”tag” på din computers harddisk. Dette tag kaldes også en ”cookie”.

  Alle vores 3M-websites bruger ”sessionscookies”. En sessionscookie bruges til at tagge din computer med en unik, computergenereret identifikator, når du tilgår vores website. En sessionscookie identificerer ikke dig som person, og den udløber, når du har lukket din browser. Vi bruger sessionscookies til at indsamle statistiske oplysninger om den måde, besøgende bruger vores websites på – hvilke sider de besøger, hvilke link de benytter, og hvor længe de bliver på de enkelte sider. Vi analyserer oplysningerne (dette kaldes clickstream-data) i statistisk form for at få en bedre forståelse af vores besøgendes interesser og behov, så vi kan forbedre indholdet på og funktionaliteten af vores websites.

  Visse 3M-websites bruger også ”faste cookies”. Disse cookies udløber ikke, når du lukker browseren. De bliver på computeren, indtil du sletter dem. Når vi tildeler en unik identifikator til din computer, kan vi oprette en database baseret på dine tidligere valg og præferencer, og i situationer, hvor disse valg og præferencer skal indsamles igen, kan vi automatisk hente dem frem til dig, så du sparer tid og besvær. Hvis du for eksempel, efter at have foretaget et køb, beslutter, at du vil foretage endnu et køb, er din forsendelsesadresse blevet gemt og skal blot bekræftes af dig. Hvis et 3M-website bruger ”faste cookies”, får du besked om dette i den erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som er offentliggjort på det pågældende website.

  Hvis du ikke vil modtage cookies, kan du indstille din webbrowser til at afvise cookies eller til at underrette dig, når der placeres en cookie på din computer. Du er ikke tvunget til at acceptere cookies, når du besøger et 3M-website, men du kan komme ud for, at du ikke kan benytte al funktionalitet på siden, hvis din webbrowser afviser vores cookies.

  3. Oplysninger, som du bevidst og frivilligt giver os

  3M indsamler de oplysninger, som du bevidst og frivilligt angiver, når du benytter et 3M-website. Dette inkluderer for eksempel de oplysninger, som du angiver, når du tilmelder dig e-mailunderretninger, når du gennemfører en spørgeskemaer, eller når du stiller et spørgsmål eller sender feedback via e-mail. Disse oplysninger vil i mange tilfælde være personlige oplysninger.

  3M bruger disse oplysninger til de formål, som du giver os dem til. Hvis du for eksempel angiver din e-mailadresse, når du tilmelder dig e-mailunderretninger, så bruger vi din e-mailadresse til at levere de e-mailunderretninger, som du anmoder om.

  Vi kan også bruge de oplysninger, vi indsamler på 3M-websitene, til forskellige erhvervsmæssige formål, som f.eks. kundeservice, bekæmpelse af svindel, markedsundersøgelser, forbedring af vores produkter og tjenester og til at give dig og din virksomhed oplysninger og tilbud, som vi mener kan være interessante for netop jer. Vi kan også fjerne alle de personligt identificerbare oplysninger og bruge resten med henblik på historik, statistik og forskning.

  Mange af 3M-websitene giver dig mulighed for at træffe valg omkring brugen af dine personlige oplysninger. I de fleste tilfælde beder vi dig om at angive dine valg på den side, hvor du angiver dine personlige oplysninger, når du angiver dem.

 • Deling af personlige oplysninger

  3M sælger ikke personlige oplysninger, som er indsamlet på 3M’s websites, til adresselistemæglere uden at have fået dit udtrykkelige samtykke.

  3M kan dele dine personlige oplysninger med andre 3M-forretningsenheder. Når vi gør det, bruger disse andre 3M-forretningsenheder dine oplysninger på en måde, som stemmer overens med det formål, som de oprindeligt blev indsamlet til (eller som du sidenhen har accepteret), og kun i overensstemmelse med denne politik, en gældende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for de enkelte lande eller på websitet samt alle gældende love om beskyttelse af data og personlige oplysninger.

  3M kan ligeledes dele dine personlige oplysninger med en tredjepart, som vi ansætter til at udføre supporttjenester for os. En sådan tredjepart pålægges udelukkende at bruge de personlige oplysninger, som vi deler med dem, til at udføre tjenester på vores vegne og til at behandle dine personlige oplysninger som strengt fortrolige.

  I visse tilfælde kan 3M dele dine personlige oplysninger med en tredjepart, som vi har et partnerskab med i forbindelse med produkt- og serviceydelser til vores kunder. Når vi gør det, kræver vi, at vores forretningspartnere bruger de personlige oplysninger, som vi deler med dem, på en måde, som stemmer overens med det formål, som de oprindeligt blev indsamlet til (eller som du sidenhen har accepteret), og kun i overensstemmelse med denne politik, en gældende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for de enkelte lande eller på websitet samt alle gældende love om beskyttelse af data og personlige oplysninger.

  Under visse begrænsede omstændigheder kan vi dele eller overføre personlige oplysninger til en ikke-forbunden tredjepart. Vi kan for eksempel videregive personlige oplysninger til en tredjepart (i) på din anmodning, (ii) med henblik på at efterleve et lovkrav eller en retskendelse, (iii) med henblik på efterforskning af en potentiel forbrydelse såsom identitetstyveri, (iv) i forbindelse med salg, køb, fusion, omlægning, afvikling eller opløsning af 3M eller en 3M-forretningsenhed, eller (v) under lignende omstændigheder. I sådanne tilfælde træffer vi behørige foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

  På mange af vores 3M-websites kan du træffe valg om offentliggørelse og/eller overførsel af dine personlige oplysninger. I de fleste tilfælde beder vi dig om at angive dine valg på den side, hvor du angiver dine personlige oplysninger, når du angiver dem.

 • Sikkerhed af personlige oplysninger

  Dine personlige oplysninger lagres almindeligvis i 3M-databaser eller databaser, som vedligeholdes af vores serviceudbydere. De fleste af disse databaser lagres på servere i USA. I det omfang gældende lovgivning kræver det, vil du blive behørigt underrettet, hvis dine personlige oplysninger overføres uden for dit land.

  3M opretholder rimelige sikkerhedsforanstaltninger, så dine personlige oplysninger beskyttes og forbliver fortrolige, sikre og intakte. Vi bruger f.eks. SSL-teknologi (Secure Socket Layer) til at overføre personlige oplysninger via internettet. Selvom vi benytter os af sikkerhedsforanstaltninger som en hjælp til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller ændring, som det er tilfældet med alle computernetværk, der har forbindelse til internettet, kan vi ikke garantere sikkerheden af oplysninger, der gives via internettet, og vi er ikke ansvarlige for sikkerhedsbrister, som er uden for vores rimelige kontrol.

 • Adgang til personlige oplysninger

  Du har mulighed for at gennemse, rette og opdatere de personlige oplysninger, som du giver os via et 3M-website, ved at benytte feedbackmekanismerne på et specifikt 3M-website, ved at klikke på dette feedbacklink eller ved at skrive til os på 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 

 • Tilbageholdelse af personlige oplysninger

  3M gemmer de personlige oplysninger, der indsamles på 3M-websitene, så længe det er nødvendigt, med henblik på at levere de tjenester, produkter og oplysninger, som du anmoder om, eller som gældende lovgivning tillader.

 • Børn og forældre

  3M-websites er generelt ikke beregnet til brug af personer under 13 år. 3M indsamler og anmoder ikke forsætligt om personlige oplysninger fra eller om børn på vores websites, undtagen hvor dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Hvis dit barn har indsendt personlige oplysninger, og du gerne vil anmode om, at disse oplysninger slettes fra vores register, kan du gøre dette ved at benytte feedbackmekanismerne på et specifikt 3M-website, ved at klikke på dette feedbacklink eller ved at skrive til os på 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Spørgsmål til denne politik og vores erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger

  Hvis du har spørgsmål i forbindelse med denne politik eller en erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for de enkelte lande eller på websitet eller vores brug af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os ved at klikke på dette feedbacklink eller ved at skrive til os på 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Ændringer i denne politik og vores erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger

  3M forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel ved at offentliggøre den reviderede version af denne politik på vores 3M-websites. Vi forbeholder os ligeledes retten til at opdatere eller ændre vores erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger for lande eller på websitet til enhver tid og uden forudgående varsel ved at offentliggøre den reviderede erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på det relevante 3M-website. Hvis vi ændrer denne politik eller en erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, gælder ændringerne kun for de personlige oplysninger, vi indsamler, efter vi har offentliggjort den reviderede politik eller erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på det relevante 3M-website.

Andre 3M-websites
3mshop.dkbCom
Følg os
De ovenstående brands er varemærker tilhørende 3M.
Danmark   
Dansk