Oplysninger om 3M's ligestillingspolitik

Arbejdsmiljøet hos 3M er kendetegnet ved engagement og samarbejde. Vi udveksler idéer og løsninger på tværs af landegrænser, kulturer og markeder i bestræbelserne på at løse kundernes problemer, og vi tilskynder til kommunikation, kreativitet og videbegærlighed.

  • Hos 3M går vi 100 % ind for mangfoldighed og inklusion, og vi tilbyder en arbejdsmiljø, der er præget af respekt og uden forskelsbehandling af nogen art. Vi tilslutter os OFCCP's (Office of Federal Contract Compliance Programs') politik om ansættelse og forfremmelse af personer alene på grundlag af kvalifikationer og uden hensyntagen til race, hudfarve, religion, køn, kønsidentitet, alder, civilstand, statsborgerskab, national herkomst, social status, status som modtager af offentlige ydelser samt eventuelt handicap, eventuel status som krigsveteran eller eventuel status som gravid. Du kan downloade følgende materiale for at få flere oplysninger om de amerikanske lovkrav med henblik på bekæmpelse af forskelsbehandling i erhvervslivet: EEO is the Law (PDF, 682,70 kB), EEO is the Law – Supplement (PDF, 138,35 kB) og Pay Transparency Nondiscrimination Provision (PDF, 94,16 kB).

    Se de relevante nationale og lokale lovkrav (PDF, 560,74 kB)

    Vi støtter vores ansatte i enhver henseende og giver dem derved ideelle betingelser for at trives og udvikle sig og opnå resultater.


Andre 3M-websites
bCom
Følg os
Skift lokation
Danmark - Dansk