1. Alle 3M-produkter

3M™ Hasselnød ELISA Kit, E96HZL, 96 brønde/kit

3M-id 7100151367
  • Designet til at detektere både forarbejdede og uforarbejdede target allergen proteiner.
  • Testen kan tilpasses miljøprøver med svaberpinde, skyllevand fra CIP og fødevareprøver.
  • Den ensartede ekstraktionsprotokol giver dig strømlinede test for flere analytter, så du sparer reagenser og kostbar tid.
 Mere
Specifikationer
Analysetid
50 min
Brand
3M™
Detektionsgrænse (LOD)
1 ppm
Kvantifikationsgrænse (LOQ)
1.0 ppm
Manufacturing Segment
Environmental Monitoring, Packaging & Storage Testing, Raw Milk Reception, Klar-til-spise
Produkttype
Test
Temperatur under opbevaring
36-46°F
Temperatur under opbevaring (Celsius)
2-8°C
Testtype
Allergen
Detaljer
  • Designet til at detektere både forarbejdede og uforarbejdede target allergen proteiner.
  • Testen kan tilpasses miljøprøver med svaberpinde, skyllevand fra CIP og fødevareprøver.
  • Den ensartede ekstraktionsprotokol giver dig strømlinede test for flere analytter, så du sparer reagenser og kostbar tid.

3M™ Hasselnød ELISA Kit er beregnet til detektion af hasselnøddeproteiner i slutskyllevand fra CIP (Clean In Place), miljøprøver med svaberpinde, fødevareingredienser og forarbejdede fødevareprodukter.

3M Hasselnød ELISA kit anvender en sandwich-ELISA. Hvis hasselnøddeproteiner er til stede i prøven, vil disse reagerer med antistoffet mod hasselnødder, som er coated på overfladen af polystyren mikrotiterbrønde. Ved vask fjernelse af de ubundne proteiner, hvorefter der tilsættes antistoffer mod hasselnødder sammen med peberrodperoxidase (HRP). Disse enzymmærkede antistoffer danner komplekser med det tidligere bundne hasselnøddeprotein. Efter det andet vasketrin detekteres det enzym, der er bundet til immunosorbenten, ved tilsætningen af et kromogent substrat, 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidin (TMB). Farveudviklingen fra denne enzymatiske reaktion varierer direkte med koncentrationen af hasselnøddeprotein i den testede prøve. Absorbansen ved 450 nm er derfor en måling af koncentrationen af hasselnøddeprotein i prøven. Mængden af hasselnøddeprotein i testprøven kan ekstrapoleres fra standardkurven, konstrueret fra standarder af kendt koncentration og justeret for at tage højde for prøvefortyndingen.

Ressourcer
Andre 3M-websites
bCom
Følg os
De ovenstående brands er varemærker tilhørende 3M.
Skift lokation
Danmark - Dansk