1. Alle 3M-produkter

3M™ Pecan ELISA Kit, E96PEC, 96 brønde/kit

3M-id 7100151333
  • Designet til at detektere både forarbejdede og uforarbejdede target allergen proteiner.
  • Testen kan tilpasses miljøprøver med svaberpinde, skyllevand fra CIP og fødevareprøver.
  • Den ensartede ekstraktionsprotokol giver dig strømlinede test for flere analytter, så du sparer reagenser og kostbar tid.
 Mere
Specifikationer
Brand
3M™
Detektionsgrænse (LOD)
0.7 ppm
Kvantifikationsgrænse (LOQ)
0.7 ppm
Manufacturing Segment
Environmental Monitoring, Packaging & Storage Testing, Raw Milk Reception, Klar-til-spise
Produkttype
Test
Temperatur under opbevaring
36-46°F
Temperatur under opbevaring (Celsius)
2-8°C
Testtype
Allergen
Detaljer
  • Designet til at detektere både forarbejdede og uforarbejdede target allergen proteiner.
  • Testen kan tilpasses miljøprøver med svaberpinde, skyllevand fra CIP og fødevareprøver.
  • Den ensartede ekstraktionsprotokol giver dig strømlinede test for flere analytter, så du sparer reagenser og kostbar tid.

3M™ Pecan ELISA Kit er beregnet til detektion af pekannøddeproteiner i slutskyllevand fra CIP (Clean In Place), miljøprøver med svaberpinde, fødevareingredienser og forarbejdede fødevareprodukter.

3M Pecan ELISA kit anvender en sandwich-ELISA. Hvis pekannøddeproteiner er til stede i prøven, vil disse reagerer med antistoffet mod pekannødder, som er coated på overfladen af polystyren mikrotiterbrønde. Ved vask fjernelse af de ubundne proteiner, hvorefter der tilsættes antistoffer mod pekannødder sammen med peberrodperoxidase (HRP). Disse enzymmærkede antistoffer danner komplekser med det tidligere bundne pekannøddeprotein. Efter det andet vasketrin detekteres det enzym, der er bundet til immunosorbenten, ved tilsætningen af et kromogent substrat, 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidin (TMB). Farveudviklingen fra denne enzymatiske reaktion varierer direkte med koncentrationen af pekannøddeprotein i den testede prøve. Absorbansen ved 450 nm er derfor en måling af koncentrationen af pekannøddeprotein i prøven. Mængden af pekannøddeprotein i testprøven kan ekstrapoleres fra standardkurven, konstrueret fra standarder af kendt koncentration og justeret for at tage højde for prøvefortyndingen.

Andre 3M-websites
bCom
Følg os
De ovenstående brands er varemærker tilhørende 3M.
Skift lokation
Danmark - Dansk