1. Alle 3M-produkter
 Resultater 
Åndedrætsværn

Åndedrætsværn

Produkter, der arbejder lige så hårdt som dig.


Vælg den ønskede beskyttelse


Materialer


Åndedrætsværn fra 3M

Åndedrætsværn skal være både tilstrækkelige og egnede til det arbejde, der skal udføres. Forskellige typer personlige værnemidler tilbyder forskellige beskyttelsesniveauer. For at blive klassificeret som tilstrækkelig skal det valgte beskyttelsesniveau kunne reducere udsættelsen for farer til et acceptabelt niveau. Personlige værnemidler skal også være velegnet for både brugerne og situationen. Det skal for eksempel passe til brugeren, være komfortabelt at anvende, være tilstrækkeligt robust til det miljø, hvor det skal anvendes, og være kompatibelt med andre personlige værnemidler.

Der findes både genanvendelige og engangsåndedrætsværn. Det brede udvalg af personlige værnemidler fra 3M giver dig mulighed for at vælge det beskyttelsesniveau, den komfort, det design og de vedligeholdelsesmuligheder, der kræves for at arbejde effektivt og sikkert.