1. Alle 3M-produkter

3M™ MonitorMark™ tids- og temperaturindikator

  • Billig løsning til monitorering af produkteksponering over den angivne temperaturgrænse i løbet af en periode på 48 timer.
  • Den selvklæbende bagside gør det nemt at sætte den fast på den sekundære emballage.
  • Visuelle resultater, der er nemme at fortolke.
  • Resultater angiver både eksponering og den relative tidsperiode, som eksponeringen har fundet sted i.
 Mere
Runout Time
Se alle produkter 
 Runout Time
Alle modeller
Luk
Specifikationer
Brand
MonitorMark™
Lagerholdbarhed i uåbnet tilstand
2 år
Produkttype
Time Temperature
Runout Time
14 days, 2 days, 7 days
Temperature Threshold (Celsius)
10, 26, 31
Temperatur under opbevaring
22°C/72°F or less, 20-60% relative humidity
Testtype
Miljøprøve
Detaljer
  • Billig løsning til monitorering af produkteksponering over den angivne temperaturgrænse i løbet af en periode på 48 timer.
  • Den selvklæbende bagside gør det nemt at sætte den fast på den sekundære emballage.
  • Visuelle resultater, der er nemme at fortolke.
  • Resultater angiver både eksponering og den relative tidsperiode, som eksponeringen har fundet sted i.
  • En aftagelig folieaktiveringsstrimmel starter monitoreringsprocessen, når du ønsker det, hvilket sikrer præcision.

3M™ MonitorMark™ tids- og temperaturindikator 9860D løser problemet med at monitorere temperaturfølsomme produkters varmeeksponering under transport og opbevaring.

Disse indikatorer er en billig og effektiv metode til at monitorere eksponering for temperaturstigninger og -fald gennem hele forsyningskæden. De udgør en ikke-reversibel eksponeringsvisning over den angivne temperaturgrænse, som er nøjagtig og nem at fortolke. 3M™ MonitorMark™ tids- og temperaturindikator fungerer bedst, når den placeres inden i isolerede transportkasser tæt på det temperaturfølsomme produkt, hvor den monitorerer temperaturen og både angiver, om et produkt er eksponeret, og i hvor lang tid eksponeringen har pågået. Det store indikatorvindue viser eksponering, og de mindre vinduer til højre angiver, hvor lang tid temperatureksponeringen har fundet sted i, helt op til 48 timer. 3M™ MonitorMark™ tids- og temperaturindikatorer viser den oprindelige farve på 24 timer eller mindre, når temperaturen begynder at overstige -15 °C/5 °F +1 °C. Ved eksponering for en konstant temperatur på 2 °C over temperaturgrænsen i en tidsperiode, der svarer til den samlede udløbstid på 48 timer, er udløbsafstanden inden for de specificerede grænser. På trods af gode procedurer til at pakke, certificere og sende varmefølsomme varer på korrekt vis, er der ingen garanti for, at et produkt kan komme intakt gennem forsendelsessystemet. Når en pakke leveres fysisk intakt, er det stadig umuligt at vide, om indholdet er blevet udsat for betingelser med højere værdier end de acceptable. Når alle emballeringskrav er overholdt, og alle sikkerhedsforanstaltninger er fulgt. giver 3M™ MonitorMark™ tids- og temperaturindikatorer indholdet et vigtigt ekstra sikkerhedslag ved at vise en tydelig indikation af, om emballagen og indholdet er blevet udsat for skadelige temperaturer. Denne billige indikator, der sættes på den indvendige side af beholderen i nærheden af indholdet, giver oplysninger, der kan hjælpe med at estimere temperatureksponering i et angivet tidsrum. Den visuelle indikator giver modtageren tydelig besked om, hvorvidt indholdet er blevet kompromitteret, på trods af emballagens fysiske tilstand.

Andre 3M-websites
bCom
Følg os
De ovenstående brands er varemærker tilhørende 3M.
Skift lokation
Danmark - Dansk