Hurtig idegenerering

Hurtig idéudvikling – udvikling af gode idéer på ingen tid


Idéer kan ofte materialiseres hurtigt, især hvis de involverede parter opmuntres til at tænke hurtigt uden frygt for reaktionerne. Hurtig idéudvikling udnytter styrken ved gruppefællesskab til at skabe en pulje af nye idéer/løsninger, der kan evalueres kort tid efter.

Start med at sammensætte en gruppe af mindst 3-4 personer, som er direkte, eller måske indirekte, involveret i dit projekt. Find et arbejdsrum, der er passende for sessionen (advarsel: disse sessioner kan være højlydte, så tænk på naboerne), og vær parat til at skrive/skitsere hurtigt med et Post-it® Dry Erase-produkt eller Post-it® Big Note-ark.

 • 1

  Før du inviterer deltagerne til at komme med idéer, skal du bruge 10 minutter på at beskrive din målgrupppe. Hvem er de? Hvad vil de have? Hvad har de brug for? Som gruppe udføres et kortvarigt rollespil, hvor I sætter jer selv i målgruppens sted, og starter med at adressere situationens realiteter.


  Generere ideer

 • 2

  Brug dernæst 20 minutter på at beskrive projektets omfang. Hvad er dets budget og tidshorisont? Hvordan kan forudsætningerne blive ændret? Fremhæv de mest positive og negative scenarier for at fastlægge rammerne for jeres diskussion.

 • 3

  Nu er det tid til at gå i gang. Brug de næste 40 minutter på at brainstorme idéer/koncepter, der vedrører projektets behov. Få alle i gruppen til at deltage, og bed dem om at nedfælde/skitsere deres idéer, så de bedre kan formidle deres synspunkter.

 • 4

  Det sidste trin i denne proces er testarbejde. Brug 20 minutter på at undersøge de fremsatte idéer, og frasorter dem, der ikke nødvendigvis er rettet mod projektets målsætninger. Realiser derefter de bedste fra din målgruppes synspunkt – hvordan ville din målgruppe interagere med din idé? Hvad er styrkerne og svaghederne? Skitsér et brugerforløb, der kan refereres til.

  Sidste trin

 • 5

  Til sidst skal du registrere sessionen ved at tage billeder/dokumentere din hurtige idéudviklingssession. Den skal fungere som ressource/ramme, der holder fokus på idéerne og er handlingsorienteret.

 • Find de produkter, der bringer denne metode til live, på post-it.dk/samarbejdeVIL DU HAVE FLERE TIPS & IDEER?

Hold mig opdateret om Post-it® Brand tilbud med mere!


Følg Post-it® Brand:
3M, Post-it® og farven Canary Yellow™ er varemærker tilhørende 3M.
Skift lokation
Danmark - Dansk