• Siden 2011 har 3M hvert år udarbejdet en rapport, der beskriver status for bæredygtighed i alle facetter af virksomhedens forretning i alle dele af verden. Rapporten er rettet mod 3M's medarbejdere, jobsøgere, leverandører, kunder og medier, og giver et eksternt bekræftet billede af, hvor virksomheden står i sin mission om at forbedre ethvert liv.


Afsnit i den Nordiske 2021 Bæredygtighedsrapport