1. Danmark
  2. SDS-søgning

Søgning på Sikkerhedsdatablade (SDS)

SDS Finder

Find resultater

Sikkerhedsdatablad (SDS) på dette website opfylder muligvis ikke kravene i dit lands lovgivning. Hvis du vil hente en kopi af SDS i det format, der kræves af dit lands lovgivning, venligst besøg SDS Search Worldwide, eller kontakt Miljøafdelingen. Vi tilbyder også online SDS-information for andre lande på det lokale sprog.

Søgetips

Sikkerhedsdatablade (SDS) for 3M's produkter er gjort tilgængelige for brugere af farlige stoffer.

3M giver dig adgang til SDS-oplysninger, forudsat at oplysningerne kopieres fuldt ud uden ændringer, medmindre forudgående aftale er indhentet fra 3M, og hverken kopi eller original videresælges eller på anden måde distribueres for at opnå en indtjening deraf.

 

Produktnavn/-nummer

Du kan indtaste en kombination af ord og numre i feltet produktnavn/-nummer, som f.eks. produktnavne og modelnumre.

Eksempel: bordrens 573 ved søgning efter 3M™'s bord- og kontorrens.

 

SDS og 3M-id-nummerformat

Eksempel: 10-0157-7 og 70-0160-6830-9

 

SDS-numre

Disse numre kan ofte findes på produktemballagen.

 

Fragmenter

Kender du ikke hele SDS-nummeret? Du skal blot indtaste mindst to cifre.

 

SDS-spørgsmål

Finder du ikke de specifikke SDS-oplysninger kan du kontakte os på mail nordicproductehsr@mmm.com