1. Danmark
 2. Juridiske oplysninger

3M Danmark

Vigtige juridiske oplysninger

 

 • Læs disse brugsvilkår nøje, før du benytter websitet. Din adgang til og brug af websitet og dets indhold forudsætter, at du accepterer og overholder alle disse vilkår. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du straks forlade websitet samt ophøre med enhver form for brug af indhold, du måtte have indhentet på websitet.

 • Andre vilkår og meddelelser kan være gældende

  Der gælder yderligere vilkår og betingelser for gennemførte forretningstransaktioner samt alle 3M’s kampagner, der drives via dette website. Yderligere vilkår regulerer alle opslagstavletjenester, chatområder og/eller andre meddelelses- eller kommunikationshjælpemidler, som udbydes via dette website. Intet i disse vigtige juridiske oplysninger har til formål at ændre eller tilføje noget til aktuelt gældende aftaler mellem dig og 3M.

  Selvom det er hensigten, at disse brugsvilkår gælder generelt for alt indhold på 3m.com, kan websitet indeholde andre meddelelser om ophavsret og brugsvilkår, og vilkårene for disse skal ligeledes overholdes, idet de gælder for de specifikke dele af dette website, som det er hensigten, de skal gælde for. Visse dele af websitet er tiltænkt brugere i specifikke lande som angivet ved specifik reference til et land i oplysningerne i websitets sidehoved (for eksempel ”3M USA”, ”3M Storbritannien” eller ”3M Australien”). Brugsvilkår for landespecifikke sider på websitet kan variere og kan tilgås via 3M-websitet for det pågældende land. 3M kan til enhver tid inddrage eller ændre alle rettighederne, der står anført på siden med vigtige juridiske oplysninger, ved at opdatere denne side.

 • Andre immaterielle rettigheder

  Bemærk, at alle produkter, processer og teknologier, som er beskrevet i materialet på dette website, kan være underlagt andre immaterielle rettigheder, som 3M forbeholder sig, og ikke gives i licens i henhold til nærværende. 3M, 3M-logoet, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard og Thinsulate samt de fleste andre brandnavne på websitet er verdensomspændende varemærker eller registrerede varemærker tilhørende 3M. Varemærker tilhørende andre parter er identificeret, hvor dette er muligt, og 3M anerkender disses rettigheder.

 • Brugere fra de offentlige myndigheder i USA

  De amerikanske offentlige myndigheders brug, kopiering eller offentliggørelse er underlagt restriktionerne i DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) og FAR 52.227-19 samt alle efterfølgende forskrifter, som finder anvendelse.

 • Ansvarsfraskrivelser

  OPLYSNINGERNE INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSITE PRÆSENTERES FOR DIG I ”FORHÅNDENVÆRENDE STAND”, UDELUKKENDE MED HENBLIK PÅ INTERN OPLYSNING, UDEN NOGEN FORM FOR ERKLÆRING OM ELLER GARANTI FOR OPLYSNINGERNES KORREKTHED ELLER FULDSTÆNDIGHED ELLER ANDRE GARANTIER AF NOGEN ART, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR KVALITET, SALGBARHED, EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL, ELLER AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE. 3M ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSPLIGTIG OVER FOR ANDRE PARTER I FORBINDELSE MED DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGELIGE SKADER VED BRUGEN AF DETTE WEBSITE ELLER TILLID TIL OPLYSNINGER ELLER MATERIALE, SOM ER TILGÅET VIA WEBSITET ELLER ET HVILKET SOM HELST ANDET WEBSITE VIA HYPERLINK, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADESERSTATNING SOM FØLGE AF AVANCETAB, DRIFTSTAB ELLER DATATAB, HELLER IKKE HVIS 3M UDTRYKKELIGT UNDERRETTES OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADESERSTATNINGER, I DET FULDE OMFANG, SOM LOVGIVNINGEN TILLADER DET. VISSE RETSKREDSE TILLADER IKKE UNDTAGELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG ERKLÆRINGER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT, AT OVENSTÅENDE UNDTAGELSER GÆLDER FOR DIG.

  Materialet på dette website kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl, og indhold ændres, opdateres og slettes uden varsel. 3M kan til enhver tid foretage forbedringer af og/eller ændringer på produkterne og/eller programmerne, som er beskrevet i materialet. 3M garanterer ikke, at dette website fungerer uden afbrydelser eller fejl, eller at mangler vil blive rettet. 3M garanterer ikke, at dette website er kompatibelt med dit computerudstyr, eller at dette website eller dets server er fri for fejl eller virus, orme eller ”trojanske heste”, og 3M er ikke erstatningspligtig for skader, du eventuelt måtte lide som følge af sådanne ødelæggende funktioner.

  Herudover fremsætter 3M ingen erklæringer om eller garantier for andre websites, som du måtte vælge at tilgå via dette website. Links til sådanne websites fra 3M stilles udelukkende til rådighed for din bekvemmeligheds skyld og betyder ikke, at 3M har godkendt disse websites eller noget indhold på disse websites.

 • Indsendelse af oplysninger til 3M

  Se vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger for nærmere oplysning. 3M ønsker ikke at modtage fortrolige eller navnebeskyttede oplysninger fra dig via dette website, medmindre du har en anden skriftlig aftale med 3M om deling af sådanne oplysninger. Alle oplysninger, som 3M modtager via dette website, undtagen dine personligt identificerbare oplysninger, som er dækket af 3M’s politik for beskyttelse af personlige oplysninger, anses for at være IKKE-FORTROLIGE. NÅR DU SENDER 3M OPLYSNINGER VIA DETTE WEBSITE ELLER PÅ ANDEN VIS VIA ELEKTRONISKE MEDIER UDEN EN SKRIFTLIG AFTALE MED 3M OM SÅDAN INDSENDELSE, ACCEPTERER DU, AT 3M MÅ BRUGE OPLYSNINGERNE TIL ETHVERT FORMÅL UDEN AT PÅTAGE SIG FORPLIGTELSER OVER FOR DIG. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du indsender en idé til 3M, skal du klikke på ”Kontakt os” og bede om en kopi af brochuren ”About Your Idea” (Om din idé).