3M Sundhedssektoren
Alarm fatigue: a work environment and patient safety issue

Formindskelse af gener ved alarmering, kan give store omkostnings-effektivitetsbesparelser

 

Skifte alarmtræthed til bedre elektrodestyring

 

KLIK FOR AT DOWNLOADE CASESTUDIET

Stop støj: Et kvalitetsforbedringsprojekt, der reducerer gener ved alarmering fra elektrokardiografi

Alarmtræthed er en tilstand, hvor plejepersonalet bliver overbelastet og desensibiliseret til den konstante lyd af kliniske alarmer. Problemet med alarm træthed er blevet så konsekvens, at ECRI Institutet * har identificeret alarmtræthed som nummer ét teknologiske risiko i fire år i træk. 1-4

Fra juni 2009 til juni 2012 modtog The Joint Commission 98 alarmrelaterede hændelsesrapporter.5 af disse resulterede 80 i patienters død, og 13 resulterede i permanent tab af funktion, og fem resulterede i yderligere pleje eller forlænget hospitalsophold.

* Emergency Care Research Institute

 • Read about the cardiovascular care unit that significantly decreased its alarm signals

  Læs, hvordan en kardiovaskulær enhed reducerede sine alarmsignaler med 88% pr. dag

  Der blev anvendt en kvalitetsforbedringsproces, der omfattede eliminering af dobbeltalarmer, tilpasning af alarmer, ændring af EKG elektroder dagligt, standardisering af hudpræparat.


Det er et spørgsmål om at bruge det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt, med den rigtige træning

En undersøgelse afholdt på AAMI's årlige møde og en amerikansk sammenslutning af kritiske plejeplejersker (AACN) National Education Institute & Critical Care Exposition2 viste, at 86% af deltagerne regelmæssigt oplever uacceptabel sporkvalitet (34% "lejlighedsvis" og 52% "ofte"). Hver dag bliver millioner af EKG elektroder spildt på grund af dårlig fejlfinding, fjerning og udskiftning af sporkvaliteten på grund af ændringer i kliniske behov, "fall-off", fejl og patientkomfort.

 • Bedre træning, mindre spild af ressourcer

  At reducere nogle af de falske kliniske alarmer kan medvirke til at nedsætte alarmtræthed oplevet af plejepersonale. 3M kan hjælpe med at løse problemer, der påvirker et EKG-spor og understøtte træning i korrekt elektrodeapplikation, så du kan reducere falske EKG-alarmer og få den kvalitative sporbarhed du søger. 6,7

 • We know electrodes.
  Vi kender elektroder

  Lad os hjælpe dig med at overvåge elektrodeanvendelsen på tværs af din sundhedspleje og støtte dig i standardisering og rationalisering af produkter for yderligere at reducere affald.

  For at hjælpe med at forbedre plejeveje sikrer vi, at du har de rigtige højkvalitets 3M™ Red Dot™ elektroder til det rette tidspunkt, der opfylder alle dine overvågningsbehov.


3M EKG-program

Når du samarbejder med 3M, køber du ikke bare elektroder, du vælger mange års produktkundskaber og en komplet forståelse af de kliniske behov, du skal adressere. Udover fremragende elektroder hjælper vi dig med at revidere og måle dine ydelser og støtte dig med træning af kliniske medarbejdere for at sikre korrekt elektrodebrug.

Træningsstøtte

Vi giver dig værktøjerne til at lede og administrere din revision og hjælper med at identificere dine individuelle uddannelsesbehov med fuld adgang til 3Ms eLearning-kurser og træninger.


Referencer

1. ECRI Institute. Top 10 health technology hazards for 2012. Health Devices. 2011;40(11):1-17.
2. ECRI Institute. Top 10 health technology hazards for 2013. Health Devices. 2012;41(11):1-24.
3. ECRI Institute. Top 10 health technology hazards for 2014. Health Devices. 2013;42(11):1-15.
4. ECRI Institute. 2015 Top 10 Health Technology Hazards. https://www.ecri.org/Pages/2015-Hazards.aspx. Accessed June 1, 2015
5. Joint Commission. The Joint Commission sentinel event alert: medical device alarm safety in hospitals. http://www.jointcommission.org/sea_issue_50/. Accessed April 27, 2015.
6. Oster, Craig. Improving ECG trace quality. Biomedical Instrumentation & Technology 2000;34(3):219-22
7. UK NHS Trust 29/12/2016 Initial assessment of electrode performance following 3M programme offer