Ansatte hos 3M i Singapore
Her er vi alle i samme båd.

Inklusion hos 3M

Her kan du være med til at skabe en bedre verden. Vi har en meget videbegærlig og kreativ medarbejderstab, hvis idéer og indbyrdes samarbejde bidrager til at gøre fremtidsudsigterne bedre for hele verdens befolkning.

3M har omkring 90.000 ansatte på verdensplan fordelt på afdelinger i over 70 lande. Vi forsøger at fremelske et inkluderende arbejdsmiljø, hvor hver eneste af vores ansatte bliver respekteret, føler sig sikker og påskønnet samt har mulighed for at udfolde sine evner og medvirke til at udvikle innovative løsninger.

Hos 3M betragter vi mangfoldighed som en forudsætning for innovation. Vi stræber efter og værdsætter mangfoldighed af enhver art, både hvad angår idéer, erfaring, etnicitet, alder, køn, trosretning, personlighed og personlig stil. Vores ansattes forskellige kompetencer og evner er med til at skabe fremgang for virksomheden og sikre, at vi hele tiden er på forkant med udviklingen.

Inklusion er lig med accept og udnyttelse af mangfoldighed.

Inklusion er lig med accept og udnyttelse af mangfoldighed.

 • Medarbejderstab


  Vi stræber efter og værdsætter mangfoldighed af enhver art, både hvad angår idéer, erfaring, etnicitet, alder, køn, trosretning, personlighed og personlig stil. Den mangfoldighed, der kommer til udtryk i vores medarbejderstabs kulturelle baggrund, nationalitet, viden samt fysiske og mentale evner, er befordrende for kreativitet og nytænkning, og vores ansattes forskellige kompetencer og evner er med til at skabe fremgang for virksomheden og sikre, at vi hele tiden er på forkant med udviklingen.

 • Virksomhedskultur


  Vi stræber efter at fremelske et inkluderende arbejdsmiljø, hvor de ansatte føler sig sikre og har mulighed for at udfolde deres evner og medvirke til at udvikle innovative løsninger. Inklusion er en integreret del af virksomhedens ledelse og drift. Formålet med kampagnen "I'm in", som vi har lanceret i 50 forskellige lande, er at styrke og videreudvikle en virksomhedskultur, der er baseret på inklusionsprincippet. Vores målsætning er, at hver eneste af 3M's ansatte føler sig værdsat, og at man altid føler, at man kan "være sig selv", når man er på arbejde.

 • Lokalsamfund


  Hos 3M sætter vi en ære i at deltage i og bidrage til lokalsamfundet i de lande, hvor vi er repræsenteret, til gavn for både lokalbefolkningen og 3M. Det øger vores motivation for at forbedre tilværelsen for folk overalt i verden, og det giver os samtidig mulighed for at skabe større opmærksomhed om det faktum, at vi lægger meget stor vægt på mangfoldighed i vores virksomhed.


Inklusionsvideo med 3M-ansatte

Medarbejderressourcenetværk

 • ACTION
  African American Network
  disAbility Awareness Network
  GLBT+ Network

 • Latino Resource Network
  Military Support Network
  Native American Network
  New Employee Opportunity Network

 • Team Austin
  Women's Leadership Forum


Ansatte hos 3M i Italien

Rekruttering af en mangfoldig medarbejderstab

Vi har bl.a. gjort følgende for at sikre, at vores arbejdsstyrke er repræsentativ for de forskellige kundesegmenter og de lokalsamfund, vi er repræsenteret i:
 

 • Vi har indgået strategiske samarbejdsaftaler med en lang række faglige organisationer, universiteter og andre læreanstalter med henblik på at sikre, at vores medarbejderstab er kendetegnet ved mangfoldighed
 • Vi har sørget for, at vores medarbejderressourcenetværk deltager i rekrutteringsaktiviteter på uddannelsesstederne
 • Vi har valgt at investere i udviklingen af en højt kvalificeret arbejdsstyrke, som vil komme os til gavn på lang sigt.

Infografik, der viser den andel, der udgøres af kvinder, når det gælder besættelse af ledige stillinger og lederposter hos 3M, samt andelen af kvinder i 3M's samlede arbejdsstyrke

Uddannelse og personlig udvikling

 • Studerende med iPad

  Vi har en målsætning om at skabe bedre forudsætninger for bemyndigelse af mennesker overalt i verden og forbedre deres generelle livsvilkår.
   

  • Mål: investering i uddannelse, lokalsamfund og miljøbeskyttelse. Vi vil blive ved med at investere i at gøre det lettere for folk overalt i verden at få mulighed for at dygtiggøre sig inden for områderne forskning, teknologi, ingeniørvidenskab, matematik og handel, og vi vil fortsat stræbe efter at forbedre folks tilværelse ved at investere i miljø-, sundheds- og sikkerhedsrelaterede tiltag. Donation af kontantbeløb og produkter, sponsorater og frivilligt arbejde vil fortsat være en vigtig del af vores 3Mgives-strategi. Siden 1953 har vi investeret 1,4 mia. USD i de lokalsamfund, hvor 3M er repræsenteret, via donation af kontantbeløb og produkter.
  • Mål: 100 % opbakning til medarbejderudviklingsprojekter med henblik på at hæve såvel den enkelte medarbejders som hele virksomhedens kompetenceniveau. Vi opfordrer vores ansatte til at dygtiggøre sig inden for de områder, de interesserer sig for, og tilpasse deres karriere i henhold hertil med støtte fra os.
  • Mål: en fordobling af antallet af ansatte fra minoritetsgrupper på ledelsesplan med det formål at gøre arbejdsstyrken mere mangfoldig. Større mangfoldighed på globalt plan er en vigtig del af vores strategi med henblik på at sikre bæredygtighed, og det skal bl.a. realiseres via en fordobling af antallet af ansatte fra minoritetsgrupper på ledelsesplan.


Særlige projekter og events

 • Kvindernes internationale kampdag
  Kvindernes internationale kampdag blev indstiftet af FN's generalforsamling i 1977, og 3M fejrer dagen med en verdensomspændende festligholdelse. På denne dag opfordres 3M-ansatte bl.a. til at iføre sig rødt tøj og demonstrere deres anerkendelse af de kvinder, der har været forbillede og inspirationskilde for dem. I videoen ovenfor kan du se en opsummering af, hvordan 3M fejrede kvindernes internationale kampdag i over 50 forskellige lande i 2015.
 • I 2002 udnævnte FN's generalforsamling den 21. maj til den årlige verdensdag for kulturel mangfoldighed, og i 2011 lanceredes græsrodskampagnen "Do One Thing for Diversity and Inclusion" for at tilskynde folk i hele verden til at foretage en konkret handling på denne dag med mangfoldighed og inklusion for øje. Hos 3M informerer vi de ansatte om verdensdagen for kulturel mangfoldighed og opfordrer dem til at deltage. Her har vi samlet et par ressourcer og forslag:

  Tilmeld dig GlobeSmart, hvor du kan få udførlige oplysninger og gode råd om, hvordan man driver forretning i over 90 forskellige lande.

  Du kan få inspiration og idéer via denne liste.

  Besøg hjemmesiden for kampagnen "Do One Thing for Diversity"

  FN

 • Inklusion er nøglen til mangfoldighed. Inklusion fører til engagement, engagement fører til kreativitet, kreativitet fører til innovation, og innovation fører til vækst. I september måned er 3M vært for en række arrangementer og aktiviteter, der har til formål at vise, hvordan man som 3M-ansat kan bidrage til at fremme inklusionsprincippet.

Billede af ansatte hos 3M i Centralamerika

Fokus på mangfoldighed ved udvælgelsen af leverandører

 • Leverandører iført sikkerhedsvest

  Hos 3M stræber vi bevidst efter at samarbejde med små virksomheder, der er ejet af kvinder eller personer fra minoritetsgrupper.

  Ved at udvælge leverandører ud fra et princip om mangfoldighed opnår vi følgende fordele:
   

  • En mere dynamisk virksomhed. 3M's udvælgelse af leverandører ud fra et princip om mangfoldighed sikrer, at vi er åbne over for nye idéer og forretningsmetoder og finder nye strategier til at nå ud til forskellige målgrupper.
  • En mere effektiv markedsføring i forhold til forskellige forbrugergrupper.
  • Et bedre resultat på bundlinjen. Virksomheder, der er ejet af kvinder eller personer fra minoritetsgrupper, er typisk mindre, og grundet de lavere driftsomkostninger er de også i stand til at tilbyde lavere priser. De er desuden mere fleksible, hvilket betyder, at de kan imødekomme pludseligt opståede behov hurtigt og effektivt.

3M's priser og æresbevisninger

Vores fokus på mangfoldighed

I 2015 var 3M både med på Forbes-listen over verdens bedste arbejdspladser og Fortune-listen over verdens mest anerkendte selskaber. Ud over disse æresbevisninger er vi blevet hædret med følgende priser og udmærkelser for vores indsats for at styrke mangfoldigheden:

 • Best Places LGBT
  Indeks over de bedste arbejdspladser for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede

  Human Rights Campaign Foundations indeks over virksomheder, der arbejder for at modvirke forskelsbehandling i erhvervslivet, er et pejlemærke for effektiv inklusion af bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede. I rapporten for 2015 scorede 366 af USA's største virksomheder, heriblandt 3M, topkarakter (100 %) med deraf følgende registrering på listen "Best Places to Work for LGBT Equality".

 • 2020 Women on Boards
  Women on Boards 2015

  2020 Women on Boards er en landsdækkende kampagne, der har til formål at sikre, at procentdelen af kvinder på bestyrelsesposter i amerikanske virksomheder når op på mindst 20 % i år 2020. I 2010 blev to kvinder så frustrerede over det lave antal kvindelige bestyrelsesmedlemmer på landsplan og det faktum, at der ikke var udsigt til forbedringer, at de stiftede en almennyttig organisation for at tilskynde interessenter lige fra forbrugere til virksomhedsledere til at gøre en indsats på dette område. 2020 Women on Boards arbejder for at gøre så mange som muligt opmærksomme på dette misforhold ud fra den betragtning, at en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelsen er til fordel for alle parter. USA er bygget på princippet om mangfoldighed, og de virksomheder, der hylder dette princip i praksis via en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen, bliver belønnet i form af bedre beslutninger til gavn for såvel virksomheden selv som dens interessenter. Mangfoldighed udmønter sig i større værdi og et bedre resultat på bundlinjen.

 • HBCU
  HBCU

  Listen "Top Supporters of HBCUs" udarbejdes på grundlag af oplysninger fra lederne af de ingeniørvidenskabsrelaterede projekter ved de 14 ABET-akkrediterede HBCU-universiteter (Historically Black Colleges & Universities) i USA og AMIE (Advancing Minorities' Interest in Engineering), en almennyttig interesseorganisation, der knytter bånd mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. De adspurgte bliver bedt om at lave en liste over de private og offentlige/almennyttige organisationer, der har ydet mest støtte til de forskellige uddannelsesinstitutioner, og der bliver i den forbindelse taget højde for følgende faktorer: støtte til modernisering og forbedring af infrastrukturen, forsknings- og traineeprojekter, repræsentation i rådgivende råd, fakultetsudviklingsprojekter, studielegater, projekter for studerende, stipendier, samarbejdsaftaler og karrieremuligheder.

 • Calvert Investments
  Calvert Investments

  Hos Calvert Investments har man den holdning, at de virksomheder, som går fuldt og helt ind for at skabe et arbejdsmiljø, der er baseret på retfærdighed og ligestilling, vil blive belønnet i form af økonomisk fremgang og en mere velfungerende og effektiv arbejdsstyrke. På grundlag af denne holdning vurderer Calvert de hovedsageligt multinationale selskaber, som udgør det S&P 100-indeks, der udarbejdes af Standard & Poor's, hvad angår deres indsats med henblik på at sikre større mangfoldighed. Selskabernes politik på dette område samt deres konkrete projekter og resultater bliver undersøgt ved hjælp af en avanceret metode, hvorefter der bliver udarbejdet en rangliste og givet anbefalinger til, hvordan resultatet kan forbedres.

 • NSBE
  2016 – National Society of Black Engineers – Chairman’s Award

  Hvert år hædrer NSBE (National Society of Black Engineers) de samarbejdspartnere, der har gjort den største indsats for at fuldføre organisationens mission om at "øge antallet af sorte teknikere og ingeniører, som udviser kulturel bevidsthed, udmærker sig akademisk, får succes i erhvervslivet og gør en forskel i lokalsamfundet". En af NSBE's mest prestigefulde æresbevisninger, den såkaldte Chairman's Award, går til en organisation, der har udmærket sig ved at investere i tiltag til gavn for samfundet. Denne investering er et bidrag til bestræbelserne på at sikre ligestilling for den sorte del af befolkningen med hensyn til uddannelsesmuligheder inden for de tekniske fag og muligheden for at få succes i erhvervslivet, ikke bare i USA, men i hele verden.

 • ESGR Freedom Award
  ESGR Freedom Award

  ESGR Freedom Award er den højeste anerkendelse man kan få som arbejdsgiver, når det gælder støtte til ansatte, som også gør tjeneste i hjemmeværnet og/eller reserven.

 • Indeks over de bedste arbejdspladser for handicappede
  Indeks over de bedste arbejdspladser for handicappede

  Det såkaldte Disability Equality-indeks giver virksomheder mulighed for at få en objektiv vurdering af deres politik og praksis med hensyn til inklusion af handicappede. Det handler ikke kun om at overholde lovkravene, for via dette indeks kan virksomhedslederne finde frem til områder, hvor der er plads til forbedring, så deres virksomhed kan opnå eller opretholde et ry som et selskab med fokus på mangfoldighed og inklusion.