Personalegoder

Hos 3M har du mulighed for at udvikle dig via arbejdsmæssige udfordringer og blive belønnet for din indsats. Når du dygtiggør dig inden for dit felt og engagerer dig i dit arbejde, er det med til at skabe fremgang for både 3M og dig selv, og mulighederne er næsten ubegrænsede.

 • 3M's medarbejderfordele omfatter en række elementer, der har til formål at tiltrække, fastholde og motivere dygtige medarbejdere, da det er en forudsætning for at opnå udvikling og fremgang. De forskellige elementer er fordelt på tre kategorier:

  Løn: Vi tilbyder en konkurrencedygtig grundløn suppleret med forskellige bonustyper afhængigt af jobfunktion og resultater.

  Benefits for 3M-ansatte: Vi tilbyder en række benefits, der er skræddersyet til det det danske arbejdsmarked. Det kan f.eks. være pensionsordninger, helbredssikring eller andre ting, der kan være med til at gøre tilværelsen lettere, både i fysisk og økonomisk henseende.

  3M's dynamiske arbejdsmiljø: Vi giver vores ansatte mulighed for at udvikle sig via arbejdsmæssige udfordringer, for at stå i spidsen for vigtige projekter og for at arbejde sammen med dygtige kolleger med deraf følgende ideelle betingelser for personlig udvikling. Man kan desuden se frem til diverse bonusser som belønning for de resultater, der opnås.

Løn

 • Din løn kan bestå af to dele: grundløn og resultatløn. Samtlige ansatte får udbetalt en grundløn, som kan blive suppleret med resultatløn i form af diverse bonusser, man skal kvalificere sig til, eksempelvis årsbonus, omsætningsbaseret provision eller lignende.

  Årsbonus
  En årsbonus er et beløb, der udbetales til kvalificerede ansatte på grundlag af virksomhedens årsresultat samt de resultater, som den ansatte og vedkommendes afdeling har opnået. Fastansatte 3M-medarbejdere, der ikke er ansat i produktionen, er i de fleste tilfælde kvalificerede til en årsbonus. Ansatte, der er kvalificerede til omsætningsbaseret provision, kan ikke få udbetalt en årsbonus.

  Omsætningsbaseret provision
  Som sælger hos 3M får man udbetalt grundløn suppleret med omsætningsbaseret provision, som udbetales hvert kvartal, alt efter hvilken division eller afdeling man er ansat i.

  Langsigtet bonusordning
  Ansatte på ledelsesniveau eller tilsvarende er kvalificerede til at få tildelt medarbejderaktier eller lignende på grundlag af deres ansvarsområde, personlige bidrag og resultater.


Benefits for 3M-ansatte

 • 3M tilbyder konkurrencedygtige ordninger, der er tilpasset det lokale marked, primært i form af sundhedsforsikringer og pensionsordninger. Ordningerne kan variere fra land til land afhængigt af de lokale lovkrav.


Flere 3M benefits og -ressourcer

 • • 3M tilbyder mange forskellige ting, der kan være med til at gøre tilværelsen lettere for de ansatte, både i fysisk og økonomisk henseende. Vi har f.eks. en række tilbud med henblik på en sundere og mere aktiv livsstil, sociale aktiviteter og andre medarbejderfordel.


  • Dette dokument er ikke det officielle dokument vedrørende 3M's ordninger, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de her anførte oplysninger og oplysningerne i det officielle dokument, er det vilkårene i det officielle dokument, der gælder. 3M forbeholder sig ret til når som helst at ændre eller ophæve ordningerne helt eller delvist. Hverken modtagelse af dette dokument eller brugen af ordet "du" heri er ensbetydende med, at du er kvalificeret til at deltage i en eller flere af ordningerne. Det er kun personer, som opfylder kvalifikationskravene og de øvrige kriterier i det officielle dokument, der er kvalificerede til at deltage i en eller flere af ordningerne.
 • Dette dokument er ikke det officielle dokument vedrørende 3M's ordninger, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de her anførte oplysninger og oplysningerne i det officielle dokument, er det vilkårene i det officielle dokument, der gælder. 3M forbeholder sig ret til når som helst at ændre eller ophæve ordningerne helt eller delvist. Hverken modtagelse af dette dokument eller brugen af ordet "du" heri er ensbetydende med, at du er kvalificeret til at deltage i en eller flere af ordningerne. Det er kun personer, som opfylder kvalifikationskravene og de øvrige kriterier i det officielle dokument, der er kvalificerede til at deltage i en eller flere af ordningerne.