Optimal sikkerhed. Korrekt tilpasning - hver gang.

Tilpasningstest

3M Viden om: Åndedrætsværn

Oversigt over tilpasningsprocessen

Åndedrætsværn (hel-/halvmasker og støvmasker) skal slutte tæt til brugerens ansigt for at yde den tiltænkte beskyttelse. Dette omfatter også støvmasker (også kaldet "engangs-/filtrerende ansigtsmasker"). Derfor er det i mange lande lovkrav, at der gennemføres en tilpasningstest, inden brugeren anvender det påkrævede åndedrætsværn ved arbejdet. Der bør altid foretages en tilpasningstest:

 

 • Hvis der anvendes åndedrætsværn af en anden størrelse, type, model eller et andet mærke end vanligt.
 • Hvis der sker ændringer, der vil kunne påvirke pasformen, såsom markante vægtudsving eller tandarbejde.
 • I flere lande er det et lovkrav, at der foretages tilpasningstest mindst én gang årligt

 

Den nuværende lovgivning har ikke krav om tilpasningstest, og det er heller ikke et krav, at personerne der står for testudførelsen, er certificeret på nogen måde. De skal dog være kvalificerede til at foretage denne test, og de skal kunne instruere brugerne i korrekt brug af åndedrætsværn, udpege beståede/ikke-beståede tests samt kunne rengøre og vedligeholde udstyret. I nogle lande er der imidlertid indført autorisationer.

Læs mere om standarder for tilpasningstest

Der findes to typer for tilpasningstest: kvalitativ og kvantitativ.

 • Kvalitativ tilpasningstest (QLFT)

  Kvalitativ tilpasningstest (QLFT) bør kun anvendes til at teste tilpasningen af:

  Støvmasker og halvmasker (med partikel- eller kombinationsfiltre). Kvalitative metoder kan være egnede til helmasker i visse tilfælde. Den kvalitative test er en "bestået/ikke bestået" test, og tager afsæt i brugerens evne til at smage et af flg. godkendte teststoffer:

  o Saccharin (sød smag), kan anvendes til test af åndedrætsværn med partikelfilter i alle klasser.
  o Bitrex® (bitter smag), kan ligeledes anvendes til test af åndedrætsværn med partikelfilter i alle klasser.

  Ved hver kvalitativ test skal der udføres syv øvelser hver a 1 minuts varighed:
  o Normal vejrtrækning.
  o Dybe vejrtrækninger.
  o Bevæge hovedet fra side til side.
  o Bevæge hovedet op og ned.
  o Bukke sig forover.
  o Læse/tale højt.
  o Normal vejrtrækning igen.

  Læs mere om procedurer for tilpasningstest

 • Kvantitativ tilpasningstest (QNFT)

  En kvantitativ tilpasningstest (QNFT) kan anvendes til at tilpasningsteste ethvert tætsiddende åndedrætsværn. Testen gør brug af et instrument, som måler lækager ved ansigtstætningen og leverer et (numerisk) resultat kaldet "tilpasningsfaktor". Der findes tre almindeligt godkendte QNFT-testprotokoller:
  o En ugiftig aerosol såsom salt (NaCl) genereret i et testkammer.
  o Kondensationskernetæller (CNC), som anvender en luftaerosol og derfor ikke kræver et testkammer.
  o Kontrolleret negativt tryk (CNP), som anvender en test, der skaber et vakuum ved midlertidigt at afbryde lufttilførslen. (Der findes også en fjerde metode, som er en forkortet udgave af den sidstnævnte).

  Kvantitative test gør brug af de samme syv øvelser som ved QLFT-test (i USA omfatter den en ekstra "grimasse"-test, hvor testpersonen smiler eller forvrænger sit ansigt i 15 sekunder).

  Der kræves som minimum en tilpasningsfaktor på 100 (UK og USA) for åndedrætsværn af halvmasketypen og tilpasningsfaktor på 500 (USA) eller 2.000 (UK) for helmasker (med negativt tryk).


 • Vigtigheden af en god pasform

  Tilpasning af åndedrætsværn er essentielt, da det vedrører en række vigtige områder:

  • Tætslutning.
  • Kompatibilitet.
  • Stabilitet.
 • åndedrætsværn

  Åndedrætsværnets tætslutning

  En god tilpasning indebærer, at åndedrætsværnet slutter helt tæt til huden. Et åndedrætsværn fungerer kun, når der passerer luft gennem filteret. Luften følger den vej, hvor der er mindst modstand, så hvis åndedrætsværnet ikke slutter helt tæt, vil luften passere den vej i stedet for at strømme igennem filteret – og dermed reduceres beskyttelsen.

 • Åndedrætsværnets stabilitet

  Jo bedre pasform åndedrætsværnet har, jo mere stabilt vil det sidde på brugerens ansigt. Tilpasningstesten vil vise, om åndedrætsværnet slutter tæt, når brugeren bevæger sig. Derfor skal testpersonerne foretage en række øvelser som en del af testforløbet. Hvis åndedrætsværnet rykker rundt, når du bevæger dig, slutter det muligvis ikke tæt.

 • Brugertjek: En vigtig test i hverdagen

  Medarbejdere, der bærer tætsluttende åndedrætsværn, bør foretage et tæthedstjek, hver gang åndedrætsværnet påtages. Med en tilpasningstest sikrer du, at åndedrætsværnet kan sidde korrekt og yde den tiltænkte beskyttelse, men med et tæthedstjek sikrer du, at masken sidder korrekt hver eneste gang.

  Brugere kan foretage et tæthedstjek med enten over- eller undertryk:
  o Et tjek med overtryk foretages ved at spærre for udåndingsventilen på en halv- eller helmaske eller ved at dække for støvmaskens overflade, normal blot med hænderne, hvorefter du langsomt puster luft ud. Hvis der opbygges et lille overtryk, er det tegn på, at luften ikke siver ud langs maskens kanter.
  o Et tjek med undertryk foretages ved at spærre for indåndingsventilerne eller ved at dække for støvmaskens overflade, normalt blot med hænderne, hvorefter du forsigtigt trækker vejret ind. Hvis der ikke trænger luft ind eller masken kollapser let, er masken tætsluttende.

  Læs mere i produktets brugsanvisning.

 • Kompatibilitet med andre personlige værnemidler

  Sikkerhedsbriller, høreværn, ansigtsværn, sikkerhedshjelme og heldækkende beskyttelsesdragter kan alle inteferere med de samme områder i ansigtet eller på hovedet som et åndedrætsværn. Hvis en halvmaske fo eksempel ikke har god tilpasning (især hvis det er for stort), kan det overlappe med evt. sikkerhedsbriller. Jo dårligere pasformen er, jo mere vil brillerne dugge til, og det er mere end sandsynligt, at der også vil være problemer med at få åndedrætsværnet til at slutte tæt.
  Læs mere i produktets brugsanvisning.

  For at imødegå disse problemer inden de opstår, skal alle øvrige personlige værnemidler, der vil kunne påvirke åndedrætsværnets evne til at slutte tæt, anvendes under testen.Hurtige facts om tilpasningstest

Tilpasningstest er ikke alene obligatorisk i mange lande, men også afgørende for sikkerheden. I listen kan du se nogle af de vigtigste grunde og metoder til at foretage tilpasningstest.

Rapport for tilpasningstest

 • Rapport for tilpasningstest er arbejdsgiverens dokumentation for, at der er udført tilpasningstest for medarbejderne med godkendt resultat. Rapporten skal opbevares indtil næste tilpasningstest.