Validering af tilpasning

Validering af tilpasning

Validering af tilpasning er et vigtigt element i de overordnede procedurer for sikkerhed på arbejdspladsen. Den har til formål at hjælpe brugeren med at vælge det rigtige produkt, den rigtige størrelse og lære at anvende produktet korrekte, for at sikre sig bedst muligt mod farer på arbejdspladsen. Principperne bag validering af tilpasning af personlige værnemidler gælder for ethvert produkt, men de anerkendte tilpasningstests anvendes som regel til tætsluttende åndedrætsværn, høreværn og øjenværn.

Hvordan hjælper validering af tilpasning på problemer med pasformen?

  • Centralt element i arbejdsmiljøprocedurerne
  • Giver en vurdering af, hvor godt et personligt værnemiddel passer en medarbejder
  • Vurderer samtidig komforten, kompatibiliteten og den overordnede egnethed for brugeren
  • Oplagt mulighed for træning af brugerne vedrørende anvendelse og pasning af personlige værnemidler

Der findes forskellige fortolkninger af, hvordan validering af tilpasning skal implementeres, alt efter hvor i verden man befinder sig. I de fleste tilfælde er der to metodologier: den kvalitative og den kvantitative tilpasningstest.


Metoder til tilpasningstest

 • Den kvalitative – en bestået/ikke bestået-test baseret på brugerens subjektive vurdering.
  • Giver et simpelt bestået/ikke bestået resultat baseret på brugerens subjektive vurdering eller begrænsede objektive vurdering, f.eks. en tryklækagetest af specialformede ørepropper.
  • Brugeren afgør, om det personlige værnemiddel passer eller ej, f.eks. ud fra smag og lugt i forbindelse med åndedrætsværn.
 • Den kvantitative – giver kvantificerbare oplysninger og genererer en talværdi, der kan vurderes i sammenligning med farerne på arbejdspladsen.
  • Giver en objektiv vurdering af produktets pasform.
  • I forbindelse med turboåndedrætsværn sammenlignes værdien med et minimumsniveau for at fastslå, om produktet består eller ej.
  • I forbindelse med høreværn giver værdien en personlig dæmpningsværdi (Personal Attenuation Rating – PAR).

Hvad er forskellen mellem en tilpasningskontrol og en tilpasningstest?

Validering af tilpasning af personlige værnemidler kan udføres ved hjælp af enten en simpel tilpasningskontrol eller en decideret tilpasningstest. En tilpasningskontrol er en simpel metode til at kontrollere, om det personlige værnemiddel sidder rigtigt på brugeren. Den indikerer ikke det opnåede beskyttelsesniveau.

 • Tilpasningskontrol
  • Udføres af medarbejderen/brugeren, hver gang det personlige værnemiddel tages i brug
  • God praksis, som indikerer, hvorvidt det personlige værnemiddel sidder korrekt på brugeren
  • Ansvaret ligger stadig hos medarbejderen selv
  • Afslører fejl i tilpasningen
  • Vejledning kan findes i brugsanvisningen
 • Tilpasningstest
  • Test, der skal udføres, hver gang der vælges en ny type personligt værnemiddel
  • Udføres af en ansvarlig udpeget af arbejdsgiveren
  • Arbejdsgiverens beslutning og i visse lande påkrævet ved lov