Europæiske standarder

På det europæiske marked skal alle personlige værnemidler være CE-mærkede og i overensstemmelse med direktivet personlige værnemidler 89/686/EØF, inden de kan sælges i Europa. Det personlige værnemiddel skal også overholde relevante, nationale og ensrettede standarder for at angive, at det overholder de grundlæggende sikkerhedskrav i direktivet personlige værnemidler.

I EN 166 er det valgfrit at supplere klassificeringen for mekanisk styrke med bogstavet T, som angiver et temperaturområde (-5 °C og +55 °C). Der er derudover klassificeringer for anvendelsesområdet: "9" for beskyttelse mod stænk af smeltet metal og penetration af varme faststoffer, "3" for beskyttelse mod væsker (dråber eller stænk) og "8" for beskyttelse mod elektriske lysbuer som følge af kortslutning i elektrisk udstyr.

Efter standarderne EN 166 og EN 379 er den optiske kvalitet af svejsekassetten eller ansigtsskærmen klassificeret fra 1 til 3, hvor 1 er bedst. Ved passive svejsekassetter og ansigtsskærme findes der kun én klassificering for optisk klasse. Ved automatisk nedblændende svejsekassetter omfatter klassificeringen fire elementer: optisk klasse/lysspredning/lysgennemgang/vinkelafhængighed.

Øjenskader kan forebygges ved at anvende de rigtige værnemidler. 3M anbefaler eksempelvis på det kraftigste, at der vælges en svejseskærm i overensstemmelse med EN 175:B (beskyttelse mod højhastighedspartikler) ved slibe- og skærearbejde. Du kan se klassificeringen iht. europæisk standard for vores produkter i brugsanvisningen for hver enkelt svejseskærm. Slibning og mekanisk styrke Kontakt dit nationale standardiseringsorgan for at få yderligere detaljer om de europæiske standarder eller for at købe et eksemplar af standarderne.