Velkommen til Workers’ Choices – kampagnen om medarbejderindflydelse
 • Medarbejder i beskyttelsesdragt

  3M lancerer en ny kampagne, som giver medarbejderne en stemme, når der skal vælges personlige værnemidler

  3M har lanceret en kampagne, som skal give medarbejderne afgørende medindflydelse på valget af personlige værnemidler. Alan McArthur, der er driftsleder hos en forskningsbaseret teknologivirksomhed, forklarer, hvorfor det er afgørende for at skabe mere sikkerhed på arbejdspladsen.

  Det er langt fra nemt at vælge de bedste værnemidler til medarbejderne, ikke mindst fordi der er så mange forskellige valgmuligheder.

  Hvis produktet skal beskytte medarbejderen bedst muligt, så skal det være tilpasset den enkelte bruger, den pågældende opgave og det miljø, som det skal anvendes i.

  Beskyttelsesgraden er naturligvis den vigtigste faktor, men komfort bør også indgå som et vigtigt element i udvælgelsesprocessen.

 • Hvis det personlige værnemiddel er komfortabelt at anvende, er der større chance for, at det bliver brugt, hvorimod der ved ukomfortable værnemidler er en større risiko for, at det enten ikke anvendes korrekt eller slet ikke tages i brug. Dette eliminerer beskyttelsesbiveauet og udgør en fare for medarbejderen.

  Men nu er det jo forskelligt fra person til person, hvad vi finder komfortabelt, og det gør det uhyre vanskeligt at finde den rette balance.

  Derfor har 3M lanceret den nye Workers’ Choice-kampagne, som giver medarbejderne større medindflydelse. Hos 3M er vi meget fokuserede på at udvikle udstyr, der er både komfortabelt at anvende, godt designet og som tager dgangspunkt i brugerens behov.

  Som en del af kampagnen ønsker vi at gøre opmærksom på vigtigheden af at inddrage medarbejderne i valget af værnemidler, og vi rådgiver om, hvordan de bedst bliver en del af processen – og fordelene er mange.

  Medarbejder iført personlige værnemidler i færd med metalslibning. Når medarbejderne får indflydelse på valget af værnemidler, vil det samtidig forstærke budskabet om, hvor vigtigt det er at anvende sikkerhedsudstyr. Sikkerhedsrepræsentanterne søger dialogen med medarbejderne, som derved oplever, at der bliver lyttet til deres holdninger, og samtidig lægges der op til en åben dialog om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

  Det kan virke som endnu en opgave på den i forvejen alt for lange liste over ting, som virksomhedens arbejdsmiljøansvarlige skal tage sig af. Men vi er sikre på, at den tid, det tager at inddrage medarbejderne i starten af udvælgelsesprocessen, bliver sparet i det lange løb, da der med stor sandsynlighed vil være færre problemer, når værnemidlerne skal tages i brug.

 • Medarbejder i beskyttelsesdragt med turbo- og trykluftforsynet åndedrætsværn

  Her får du nogle af mine bedste tips til, hvordan du effektivt involverer medarbejderne.

  • Start med at identificere, hvilken type og grad af beskyttelse, der kræves til den pågældende opgave. Når det er på plads, kan du begynde at se på de forskellige værnemidler, der findes til opgaven, og du bør allerede her overveje at inddrage medarbejderne.

  • For at finde ud af, om udstyret er komfortabelt at anvende og egnet til opgaven, er det bedst at spørge brugerne. Fokusgrupper og rundbordsdialog er velegnede til at afdække medarbejdernes holdninger til, hvad der virker, og hvad der ikke virker, og det gør det muligt at indsnævre feltet til færre produkter, som kan undersøges nærmere.

  • Udvalget er så stort, at det er vanskeligt at afgrænse, præcis hvilken løsning der er den bedste ved blot at bladre gennem et katalog. Det ved vi hos 3M, og derfor tilbyder vi en omfattende gratis prøveperiode for produkterne. Det giver medarbejderne rig mulighed for at afprøve en løsning for at se, om den fungerer efter hensigten. Vi hjælper dig også med spørgeskemaer, så du får den rigtige feedback fra medarbejderne og dermed kan træffe beslutningen om, hvilke værnemidler der egner sig bedst til netop dit team.

 • Ved at følge disse råd opnår du større accept af værnemidlerne blandt medarbejderne, og det er en hjælp til at tage hånd om medarbejdernes sikkerhed. Hos 3M ønsker vi at hjælpe dig med at sikre, at dine medarbejdere kan gå sunde og raske fra arbejde hver eneste dag, så besøg os på www.3M.co.uk/workerschoices, og få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig.