Øjets funktion

Øjets funktion

Det menneskelige øje

 • Øjet er et komplekst og følsomt organ. Visse øjenlidelser kan begrænse din synsevne, forårsage ubehag og i nogle tilfælde skade dit syn permanent. Regelmæssig kontrol hos en øjenlæge er vigtigt, særligt ved bestemte øjenlidelser, så en eventuel behandling kan igangsættes hurtigst muligt.

 • Synsevnen

  Synsevnen

  Øjet er et af menneskets sanseorganer og afgørende for vores evne til at se. De centrale dele af øjet, som gør det muligt for os at se, omfatter hornhinden, iris, linsen, nethinden, den gule plet (macula) og synsnerven.

  Afbøjning af lyset
  Hornhinden er konvekst buet og transparent. Den beskytter øjet og lader samtidig lyset trænge ind i øjet. Den konvekse form sikrer, at lyset fanges inde i selve øjet.

  Iris giver øjet sin umiskendelige farve og fungerer som en blænde. Afhængigt af lysforholdene justerer den sin åbning (pupillen) og styrer på denne måde, hvor meget lys der passerer gennem pupillen og ind i øjet.

  Linsen sidder bag ved iris og skaber et billede af det sete på nethinden. Linsen er bøjelig og får sin form af ciliar-musklen, som omgiver den. På denne måde ændres krumningen af linsen og dermed ""brændvidden"", så øjet kan tilpasse sig forskellige synsafstande.

  Behandling af lyset
  Nethinden forer den indvendige side af øjet. Den fungerer som et projektionsområde. Billedet der skabes på nethinden registreres af nerveceller (tappe og stave) og konverteres til nerveimpulser. Tappene er ansvarlige for vores farvesyn, mens stavene skelner mellem lyst og mørkt.

  Macula, den såkaldte gule plet, sidder lige nøjagtig på det sted bag på øjet, der er længst væk fra linsen. Macula er det sted, hvor synet er skarpest. Her er der kun nervetappe, men der er til gengæld mange af dem.

  Synsnerven sender de signaler, som indsamles af nervecellerne i nethinden, videre til hjernen. Det er nemlig først i hjernen, at de billeder som vi "ser" bliver skabt. Her bliver signalerne fra nervecellerne fortolket ved hjælp af vores hukommelse og erfaringer.


Det sunde øje

 • Hvordan ser vi egentlig?

  Hvordan ser vi egentlig?

  Lys rammer nethinden via hornhinden og linsen. I denne proces projiceres det fokuserede lys op på et punkt på nethinden. Øjet kan ændre lysindfaldet til øjet på flere forskellige måder.

  Iris ændrer sig eksempelvis afhængigt af lysforholdene: Ved svagt lys udvider pupillen sig, så der kan strømme mere lys ind i øjet, og ved kraftigt lys trækker den sig sammen, så mængden af lys, der når ind i øjet reduceres.

  Ciliar-musklen, der ligger omkring linsen som en ring, former linsen med forskellige krumninger. For at kunne fokusere skarpt på genstande tæt på øges linsekrumningen, hvorved der sker en større brydning af lyset. Hvis du derimod vil fokusere på genstande, der er langt væk, flades linsen mere ud, så lyset ikke brydes nær så kraftigt.


Øjenskader

 • Der er mange måde at beskadige øjet på

  Der er mange måde at beskadige øjet på

  Øjenskader kan have mange årsager. Der er typisk tale om mekaniske, optiske, kemiske, termiske eller elektriske skader.

  Mekaniske skader
  Mekaniske skader skyldes støv eller faste partikler såsom spåner, grater, splinter eller korn, der rammer øjet. Støv irriterer øjet og kan medføre betændelse. Den primære behandling i sådanne tilfælde er at standse kilden til øjenirritation, dvs. kontakten med støv. Faste partikler kan trænge gennem hornhinden og skade den. I disse tilfælde kræves der medicinsk behandling for at fjerne fremmedlegemet, for at forebygge betændelse og til at undgå eventuelle komplikationer såsom ardannelse eller sår på hornhinden.

  Optiske skader
  Optiske skader skyldes stråling. Hvis øjnene udsættes for intens eller langvarig stråling eller forskelle i lysintensitet, kan det giver skader. Ultraviolet stråling kan forårsage øjenbetændelse. Generne opstår ikke umiddelbart efter at have været udsat for lyset, men først flere timer senere. Betændelse af hornhinden og øjenbetændelse kan følge. Det kan være ganske smertefuldt, men fortager sig hurtigt.

  For kraftigt lys (f.eks. sollys) kan forårsage blænding. Det reducerer dit syn i kortere eller længere tid. Denne type synsforstyrrelse er imidlertid normalt kun af kort varighed.

  Infrarød stråling, f.eks. ved støbearbejde, kan brænde nethinden. Alle, der er permanent udsat for infrarød stråling, er i risikozonen for at pådrage sig sløring af linserne. Laserstråler kan brænde huller i nethinden og dermed give varige øjenskader.

  Kemiske skader
  Der er mange typer kemikalier, der kan forårsage øjenskader, f.eks. alkaliske eller sure opløsninger. En enkelt dråbe syre kan give sår på hornhinden og efterlade permanente ar. Alkaliske opløsninger er potentielt endnu mere farlige, og et par dråber kan forårsage permanent tågedannelse på hornhinden.

  Termiske skader
  Termiske skader forårsages af for høj varme eller kulde. Varme medfører irritation af hornhinden pga. udtørring. Længere tids kuldepåvirkning kan give våde øjne og føre til frostskader.


Se flere oplysninger om 3M Eye Protection