Optiske klasser

Optiske klasser

Klart bedre

Et klart udsyn

  • For at sikre at udsynet gennem beskyttelsesbriller er tilstrækkeligt klart, skal linsens lysbrydningsegenskaber overholde et bestemt niveau. Linser kan inddeles i tre klasser.

    Optisk klasse 1 er til arbejde med meget høje synskrav og til permanent brug, optisk klasse 2 er til periodisk brug og optisk klasse 3 er til undtagelsesvis brug.

    Der er også forskellige optiske forvrængninger, som medfører forskellige forvrængningseffekter. Der er sfærisk, prismatisk, cylindrisk og astigmatisk forvrængning. De nævnte optiske klassificeringer og den tilknyttede brugsperiode afhænger af de pågældende forvrængningseffekter. Derfor er sfæriske forvrængninger knyttet til optisk klasse 1, prismatisk og cylindrisk forvrængning hører til optisk klasse 2, og astigmatisk forvrængning er knyttet til optisk klasse 3.


Læs mere om 3M øjenværn