Farer for øjnene

Farer for øjnene

Der er ikke noget, der hedder en chance til, når det drejer sig om dit syn

 • De mest hyppige øjenskader fra UV- eller IR-stråling er brandskader på nethinden og brandsår på hornhinden. Disse øjenskader, der skyldes intens lyspåvirkning, kan forebygges ved at anvende de rigtige værnemidler. Forskellige opgaver kræver forskellige løsninger, og det er derfor vigtigt, at du vælger det udstyr, der er bedst egnet til din arbejdsopgave.


Stråling

Svejseøjne opstår, når øjets overflade udsættes for kraftig ultraviolet stråling – hvis der f.eks. dannes en lysbue ved et uheld, mens svejseskærmen stadig er oppe, eller øjnene er ubeskyttede. Gentagen udsættelse for kraftig lysbuestråling er kan være årsag til brandskader på nethinden, grå stær og hudkræft.

Højhastighedspartikler

Øjenskader pga. fremmedlegemer sker, når der kommer støv, slibespåner eller svejsestænk i øjet. Hvis et eller flere partikler gennembryder øjets yderste barriere og trænger ind i selve øjet, taler man om et indtrængende fremmedlegeme. Disse partikler bevæger sig som regel med høj hastighed og består normalt af metal. En øjenskade med et indtrængende fremmedlegeme kan være meget alvorlig og føre til blindhed, hvis skaden ikke opdages og behandles øjeblikkeligt.

Sådan knækker vi kurven over øjenskader

Groft sagt sikrer de automatisk nedblændende svejsekassetter, at svejseren oftere beholder svejseskærmen på, end hvis vedkommende anvendte en passiv svejsekassette. Dit syn er aldrig blokeret, og trangen til hele tiden at vippe visiret op er langt mindre, hvilket betyder:

 

 • Du reducerer risikoen for at blive udsat for skadelig UV- eller IR-stråling, hvis der pludselig dannes en lysbue. Eller hvis der opstår en lysbue hos andre svejsere nær dig. Ud over den midlertidige gene i form af "sand i øjnene", er gentagen udsættelse for kraftig lysbuestråling knyttet til forekomsten af brandskader på nethinden, grå stær og hudkræft.
 • Du reducerer risikoen for øjenskader med indtrængende fremmedlegemer fra slibespåner eller svejsestænk.
 • Du vil aldrig mere skulle "nikke" visiret ned igen (det vil din nakke sætte pris på). Med nikkebevægelsen ude af billedet er der også mindre risiko for, at du flytter hænderne, så du kan holde elektroden præcis der, hvor den skal være ved starten af næste svejsning. Det kan føre til bedre svejsninger, mindre slibearbejde og mindre, der skal laves om.
 • Et andet plus for produktiviteten og sikkerheden med automatisk nedblændende svejsekassetter: Du kan nå ind til trange steder, når øjen- og ansigtsværn allerede er på plads. Det kan være med til at gøre vanskeligt svejsearbejde en smule lettere.

 


Se forskellen!


Ofte stillede spørgsmål om automatisk nedblændende svejsekassetter

En af de mest hyppige øjenskader fra UV- eller IR-stråling er brandskader på nethinden og brandsår på hornhinden. Vi ved, at øjenbeskyttelse er et vigtigt emne for alle svejsere, og her er vores svar på et par af de ofte stillede spørgsmål om vores automatisk nedblændende svejsekassetter.

 • Er 3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter lige så sikre som passiv svejsekassetter?
  Ja, Speedglas automatisk nedblændende svejsekassetter yder konstant beskyttelse (svarende til DIN 13) mod ultraviolet og infrarød (UV/IR) stråling, uanset om svejsekassetten er i lys eller mørk tilstand, og uanset om den automatisk nedblændende funktion er aktiveret. De er potentielt mere sikre end passive svejsekassetter, da du kan beholde svejseskærmen nede gennem hele processen, da kassetten automatisk skifter fra lys til mørk og tilbage igen for at lette svejsearbejdet. Derudover behøver du ikke hele tiden at bruge dine hænder til at justere på skærmen.
 • Ikke mere end almindelige svejsekassetter. Alle Speedglas svejsekassetter har (udskiftelige) indre og ydre beskyttelsesglas, som er nemme at udskifte, hvis de får dybe skrammer og ridser eller er for snavsede til at blive rengjort med en blød klud. Svejsekassetten er forsænket i skærmen og dermed godt beskyttet. En Speedglas svejseskærm er mindst lige så robust som en passiv svejseskærm.
 • Som nævnt tidligere, så er du altid beskyttet mod farlig UV- og IR-stråling med en Speedglas automatisk nedblændende svejsekassette. Speedglas automatisk nedblændende svejsekassetter yder konstant beskyttelse (svarende til DIN 13) mod ultraviolet og infrarød (UV/IR) stråling, uanset om kassetten er i lys eller mørk tilstand, og uanset om den automatisk nedblændende funktion er aktiveret.
 • Nej. Kassetten reagerer så hurtigt, at øjet ikke når at opfange glimtet (0,1 millisekund ved stuetemperatur). Overgangen fra ingen lysbue til lysbue sker uden synligt glimt.
 • En Speedglas automatisk nedblændende svejsekassette skifter automatisk fra lys til mørk og tilbage igen. Du har begge hænder fri og kan placere elektroden præcist, hvilket er med til at øge produktiviteten under svejsning. En automatisk nedblændende svejsekassetter kan også hjælpe med at reducere belastningen fra "nik for at vippe skærmen ned", hvilket er med til at sikre bedre præcision ved placering af elektroden. Det giver mindre slibearbejde og mindre, der skal laves om. Kassettens konstante, klare udsyn gør det meget lettere at foretage vanskelige svejsninger.
 • Hvis rentabilitet defineres ud fra sikkerhed, så tager det kun en enkelt dag. Men det kan være vanskeligt at måle "sikkerhed", og her er effektivitet og svejsekvalitet langt mere håndgribelige parametre. Undersøgelser har vist, at du kan øge effektiviteten markant ved at anvende Speedglas automatisk nedblændende svejsekassetter. Du kan ikke alene arbejde hurtigere, når du hele tiden kan se, men også bevæge dig mere effektivt og sætte elektroderne mere præcist. Mange "dårlige svejsestarter" kan undgås. Færre dårlige svejsninger er lig med mindre slibearbejde og en generelt højere kvalitet.

  For eksempel:

  Produktivitetsstigninger er naturligvis afhængigt af indsatsområdet. Hvis du laver mange punktsvejsninger, vil du opleve langt større produktivitetsfordele end en svejser, der laver lange svejsesømme. Med det i baghovedet tager vi i eksemplet udgangspunkt i en forsigtig produktivitetsstigning på 15 %. Hvis timelønnen er $20, vil svejseskærmen være tjent ind på ca. to måneder. I løbet af et år vil produktivitetsstigningen kunne udgøre op til $6.000 i nyindtægt. Bemærk: Dollarbeløbene er cirka beløb og kan variere.

 • Når det drejer sig om svejseudstyr og personlige værnemidler, er der noget om udtrykket "du får, hvad du betaler for". Svejseudstyr og personlige værnemidler bør altid vælges med udgangspunkt i den enkeltes behov, ikke i prisen. Den rigtige svejsekassette afhænger mere end noget andet af, hvilken type svejseproces der er tale om. Det afhænger dog også af personlige præferencer, der omfatter hele svejseskærmsystemet, f.eks. størrelsen på synsfeltet, udsyn til siderne, vægt og balance, behov for ekstra beskyttelse osv.

  Inden du peger på en bestemt model, skal du stille dig selv disse spørgsmål:


  • Hvordan skal svejseskærmen anvendes?
  • Anvender jeg mere end en svejseproces?
  • Bruger jeg meget lave (<20 A) eller meget høje (>300 A) ampere?

  Der er tale om en langsigtet investering: En variabel svejsekassette tilbyder flere fleksible funktioner til nye arbejdssituationer. Kontakt derfor altid den arbejdsmiljøansvarlige på din arbejdsplads eller en arbejdsmiljørådgiver, hvis du er i tvivl om, hvilket øjenværn der er det rigtige til din arbejdssituation.

Farer for øjnene

Trin 2

Fortsæt til trin 2 for at se en oversigt over sikkerhedsaspekter, som skal overvejes ved valg af øjen- og ansigtsværn, der er velegnet til de svejseopgaver, du udfører.