hvad er der i den luft, du indånder

Sundhedsskadelig luft

Ved du, hvad der er i den luft, du indånder?


 • Når "godt nok" ikke er nok

  Ifølge lovgivningen om grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering er det acceptabelt at indånde 11 gram zinkoxid årligt.
  For at illustrere hvad vi taler om, indeholder dette rør i alt 11 gram svejserøgspartikler.

   

  Hvordan?
  Med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (GV) på 5 mg/m³ for zinkoxid kan en fuldtidssvejser indånde op til 11 gram zink om året.1

  Hvordan reagerer kroppen på det?


 • Umiddelbare konsekvenser for helbredet ved svejserøg

  Irritation af øjne, næse og hals.

  • Svimmelhed.
  • Kvalme.
  • Hovedpine.
  • Metalrøgsfeber: høj feber, kuldegysninger, smerter, opkast, svagelig og udmattet.

  Vær opmærksom på, at symptomerne som oftest opstår efter pauser fra arbejdet (weekender, ferier osv.).2

  Langvarige konsekvenser for helbredet ved svejserøg

  • Nedsat lungefunktion, herunder astmatisk bronkitis, kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), stenlunger og andre former for lungefibrose  og lungekræft.3
  • Strube- og urinvejskræft.4
  • Visse røgtyper kan føre til mavesår, nyreskader og skader på nervesystemet.4

  Kilde:

  1. Baseret på en gennemsnitlig respiration på 20 liter luft i minuttet eller 2.300 m³ luft pr. år.
  2. "Prevalence and association of welding related systemic and respiratory symptoms in welders", Occupational & Environmental Medicine, El-Zein M., Malo J-L., Infante-Rivard C., Gautrin D., 2003;60:655-661.
  3. "Welding-Related Respiratory Diseases", oversat artikel fra Medycyna Pracy (arbejdsmedicin), Wittczak T., Walusiak J., Pałczyński C., 2009;60(3):201-8.
  4. "Controlling Hazardous Fumes and Gases during Welding", OSHA Fact Sheet, U.S. Department of Labor, DSG FS-3647, marts 2013.

Røgreduktion på arbejdspladsen

Al svejserøg indeholder gas og/eller partikler. Her følger et par generelle tiltag, som kan medvirke til at reducere kontakten med svejserøg på din arbejdsplads:

 

 1. Kan arbejdsprocessen ændres, så den ikke omfatter så meget forurening?
 2. Kan du anvende en svejseteknik, der afgiver mindre røg?
 3. Anvend ventilation eller andre tekniske foranstaltninger.
 4. Hvis trin 1-3 ikke er mulige, eller hvis det ikke er muligt at sænke svejserens kontakt under det godkendte niveau, skal der anvendes personlige åndedrætsværn.

 


Trin 2

Fortsæt til trin 2 for at se en oversigt over typen af personlige åndedrætsværn, der er velegnede til de svejseopgaver, du udfører.