Valg af åndedrætsværn til svejsning

Vurder risici

Et overblik over metaller, svejseprocesser og valg af åndedrætsværn

  • Al svejserøg indeholder gas og/eller partikler. Typen af luftforurening afhænger delvist af svejsematerialet, bearbejdningen eller rengøringen af emnet, men også af, hvilken type svejseelektrode der anvendes. Kontakt professionelle eksperter for at identificere de skadelige niveauerne med afsæt i gældende standarder. Grænseværdien for erhvervsmæssig eksponering (GV) fremgår af de nationale arbejdsmiljøregler. En arbejdsmiljørådgiver kan anvende til at måle niveauet af luftforurening i realtid eller 3M™ monitor til organiske dampe for at fastslå personlige eksponeringsniveauer.


Europæiske standarder

Den europæiske standard for et komplet turboåndedrætsværn med hjelm eller ansigtsskærm hedder EN 12941. Der er ingen separat klassificering til partikelfiltre (P) i standarden EN 12941, da partikelfilteret er en del af systemklassificeringen. Standarden EN 12941 definerer tre godkendelsesklasser: TH1, TH2 og TH3. Tallene afgør ydelsesniveauet (lækage indad) og trækstyrken for luftslanger og koblinger, der er omfattet af klassificeringen. Lækagen indad for klassificering TH1 er maks. 10 %, for TH2 er den maks. 2 %, og for TH3 er den 0,2 %.
Gasfiltre har bogstav- og farvekoder, som angiver de gastyper, det pågældende filter beskytter mod, som defineret i standarden EN 12941. Eksempel: "A" for organisk, "B" for ikke-organisk og "E" for sure gasser. Ved turboåndedrætsværn fastslås kapaciteten af et gasfilter ved at teste enheden ved den tiltænkte luftstrømshastighed. Tallene på gasfilteret angiver kapaciteten: "1" for lav kapacitet, "2" for middel kapacitet og "3" for høj kapacitet. For eksempel er et af gasfiltrene til 3M™ Adflo™ åndedrætsværnet klassificeret A1B1E1.

Åndedrætsværn med trykluftforsynede åndedrætsværn med kontinuert flow kategoriseres under EN 14594.* Apparatet er ikke uafhængigt, og luftforsyningen skal opfylde kravene til åndedrætsluft i EN 12021.

Oplysninger om regulerende lovgivning, grænseværdier o.l. kan findes i offentliggørelserne fra de pågældende myndigheder.


Generel guide til åndedrætsværn

Her følger en oversigt over typen af 3M™ åndedrætsværn, der er velegnede til de pågældende svejseopgaver. Oversigten tager højde for typen af metaller, der skal svejses, svejseprocesser og ventilationsforhold. Herefter fremgår typen af åndedrætsværn, som arbejdsmiljørådgiveren kan anbefale, ud fra deres farevurderinger.
P = Partikelfilter med udskifteligt eller genanvendeligt filter, eller turboåndedrætsværn med meget effektivt partikelfilter (P).
P + A B E = Partikel- og gasfilter via turboåndedrætsværn med både et meget effektivt partikelfilter (P) og et A1B1E1 (eller A2)-filter indbygget.

S= Luftforsyning via åndedrætsværn og filterenhed.

Trin 3

Fortsæt til trin 3, hvor du får en generel oversigt over åndedrætsværn til forskellige svejseopgaver.