Sådan vælger du det rigtige åndedrætsværn

Sådan vælger du det rigtige åndedrætsværn

Hvilken type åndedrætsværn passer bedst til arbejdsopgaven?

 • Støvmasker, halv- og helmasker, turbodrevet samt luftforsynet åndedrætsværn

  Her følger en oversigt over de fire generelle typer af 3M™ åndedrætsværn til svejsning. Ud over de særlige filtreringskrav, dine arbejdsopgaver kræver, så kan udvælgelsesprocessen hos dig omfatte faktorer såsom udstyrstype/konfiguration, personlig præference/komfort og vedligeholdelse.

 • Andre materialer om sikkerhed på arbejdspladsen

  3M Viden om: svejsesikkerhed
  Sundhedsskadelig luft
  Vurder risici


1. Søger du åndedrætsværn til svejsning, som er udformet med henblik på at lette vejrtrækningen?
2. Prøver du at skabe køligere og mere komfortable forhold for svejserne, selv i varme og fugtige omgivelser?
3. Har du brug for åndedrætssystemer, der fra starten er designet til at integrere muligheden for øjen-, ansigts-, hoved- og høreværn?
4. Er der særlige hensyn, f.eks. ansigtsbehåring?


 • Turboåndedrætsværn

  Turboåndedrætsværn

  • Beskyttelsesfaktor (NPF) på op til 500 (lækage indad i henhold til TH3).
  • Kan anvendes til meget effektiv filtrering af partikler eller til filtrering af både partikler og organiske, ikke-organiske og sure gasser og dampe, afhængigt af filtervalg.
  • Kan ikke anvendes til at beskytte mod stoffer med dårlige advarselsegenskaber (smag/lugt).
  • Vælg mellem fire konfigurationer af svejseskærmen.
  • Designet til en konstant nominel luftstrøm på 170 eller 200 l/min (afhængigt af brugerindstillinger).
  • Turboåndedrætsværnets kompakte design sikrer høj bevægelsesfrihed.

  3M™ Adflo™ turboåndedrætsværn

 • Trykluftforsynet åndedrætsværn

  Trykluftforsynet åndedrætsværn

  • NPF på 200 (Klasse 3B).
  • Kan anvendes til at beskytte mod stoffer med dårlige advarselsegenskaber (smag/lugt).
  • Vælg mellem fire konfigurationer af svejseskærmen.
  • Bæltemonteret regulator med brugerindstilling af luftstrøm: 170-305 l/min.
  • Kræver trykluft, en luftfilterenhed samt egnede luftslanger.

  3M™ Versaflo™ trykluftforsynede åndedrætsværn

 • Halv- og helmasker til svejsning

  Halv- og helmasker til svejsning

  • NPF på enten 10 eller 50, afhængigt af model.
  • Alle beskytter mod faste og væskeformige partikler.
  • Specialprodukter til organiske dampe/uorganiske dampe + sure gasser/ammoniak.
  • Vi anbefaler de flade partikelfiltre 2128 eller 2138 i kombination med 6500- eller 7500-serien af halvmasker til typisk svejsearbejde. Passer godt sammen med 3M™ Speedglas™ svejseskærme i 9100-serien.

  3M™ halvmasker og helmasker til svejsning

 • Støvmasker

  Støvmasker

  • NPF på 10.
  • Til et moderat niveau af fine støvpartikler, olie- og vandbaserede tåger, metalrøg og ozon (op til 10 x GV).
  • Let.
  • Vedligeholdelsesfri – til engangsbrug.
  • Passer under nærmest alle svejseskærme.

  3M™ støvmasker til svejsning

Læs mere om, hvordan du vælger det rigtige udstyr. Se vores produktprogram med sikkerhedsudstyr til svejsning

Ofte stillede spørgsmål om svejserøg – anbefalinger

 • Hvilket åndedrætsværn skal jeg vælge ved svejsning i rustfrit stål?
  Ved MIG/MMA-svejsning i rustfrit stål indeholder svejserøgen ofte nikkel- og krompartikler, både med trådtykkelse tre og seks, afhængigt af metoden. Et turboåndedrætsværn med partikelfilter yder rigtig god beskyttelse til dette formål. TIG-svejsning afgiver normal ikke store mængder svejserøg, men kan derimod frigive store mængder ozongas – læs mere under punktet "Hvornår dannes der ozon?". Plasmaskæring og -svejsning danner høje temperaturer, som kan frigive skadelige nitrogenoxider – læs mere under punktet "Hvad er nitrogengas?".
 • Selvom svejserøgen fra almindeligt stål ikke er blandt de farligste af slagsen, er det langt fra godt for dit helbred. Røgen indeholder blandt andet partikler af jernoxid, som kan forårsage "stenlunge" (kronisk betændelsestilstand i lungerne). Ved MIG/MAG- eller elektrodesvejsning afgives der store mængder svejserøg, som kræver både et åndedrætsværn og god ventilation på arbejdsstedet. Ved svejsning i almindeligt stål anbefales det at anvende et turboåndedrætsværn med partikelfilter.
 • Ved svejsning af overfladebehandlet materiale kan der frigives en række farlige forurenende stoffer. Ved svejsning af galvaniseret stål frigives der zinkoxidpartikler. De kan forårsage zinkfeber, også kendt som røgfeber. Vær særligt opmærksom, hvis du svejser lakerede materialer, da mange laktyper kan afgive meget farlige luftforurenende stoffer.
 • Ved MIG/TIG-svejsning anvendes ædelgasserne argon og helium som beskyttelsesgas. Hverken argon eller helium er klassificeret som værende farlig, men de kan fortrænge oxygen i områder uden ventilation. I disse tilfælde kræves et trykluftforsynet åndedrætsværn. Ved MAG-svejsning anvendes kuldioxid eller en blanding af kuldioxid og en ædelgas som beskyttelsesgas. Da dele af beskyttelsesgassen kan blive til kulilte ved kontakt med luften, kan der dannes store mænger kulilte omkring svejsebuen. Kulilte kan ikke bortfiltreres. Hvis ventilationen er utilstrækkelig, skal oxygenniveauet overvåges, og der skal anvendes et trykluftforsynet åndedrætsværn. Legerede elektroder forekommer normalt i forbindelse med MAG-svejsning. Legeringerne indeholder ofte mangan eller silikat. Det betyder, at store mængder mangan og silikat frigives i den omgivende luft under svejsning. Et turboåndedrætsværn med partikelfilter yder normalt tilstrækkelig beskyttelse mod legeringspartikler.
 • Ved svejsning af aluminium frigives der ikke kun partikler af aluminiumoxid, men også ozongas som følge af UV-strålingen, når buen nedbryder oxygenmolekyler. Ozon dannes også ved TIG-svejsning i rustfrit stål. Ozon konverteres tilbage til oxygen med tiden, og processen fremskyndes, når ozon kommer i kontakt med et fast materiale. Ozon kan ikke bortfiltreres fra luften, men omdannes tilbage til oxygen. Et givet filters effektivitet overfor ozon skal kunne dokumenteres.
 • Nitrogendioxid og nitrogenoxid er eksempler på nitrogengasser, der dannes ved svejsning ved høj strømstyrke og temperatur. Nitrøse gasser dannes som en reaktion i luften mellem nitrogen og oxygen, og de er farlige at indånde i høje koncentrationer, f.eks. ved svejsning i lukkede områder med utilstrækkelig ventilation. Det anbefales, at der i disse tilfælde anvendes et trykluftforsynet åndedrætsværn.