Almindelig kemi ved flydende lim

Epoxylim

 • Epoxylim er det foretrukne valg, hvis der kræves høje belastninger og/eller et lille sammenføjningsområde.

  Epoxy er en af de ældste syntetiske klæbestofingredienser med rødder helt tilbage til 1940'erne. Den lange historie og det anseelige antal af reaktive kemiske sammensætninger gør epoxy til en af de mest alsidige kemiske klæbestofingredienser. Der findes formuleringer til lave og høje temperaturer, fleksibilitet og stivhed, hårdhed og skørhed osv. Epoxylim er en af de mest anvendte limtyper til strukturelle opgaver, hvor der er en meget stor belastning og/eller små sammenføjningsområder. Epoxy, som ofte anvendes inden for luftfarts-, forsvars- og transportindustrien, anvendes også, hvis der stilles høje krav til temperaturbestandighed eller eksponering over for kemikalier.

 • De primære fordele
   

  • Meget høj styrke
  • Fremragende modstandsdygtighed over for temperaturer og miljø
  • Lang holdbarhed ved stuetemperatur

  De primære ulemper
   

  • Længe om at reagere
  • Kræver meget rene overflader
  • Højere pris i højt udviklede formuleringer

Epoxy-reaktionerne er trinvise polymerisationer, hvilket betyder, at der for hver reaktive gruppe "A" også skal være en reaktiv gruppe "B", som den kan reagere sammen med. Ved to-komponent-systemer befinder A og B sig i separate beholdere og blandes i en dyse. Ved et-komponent-systemer aktiveres en af komponenterne ved hjælp af varme, lys, tryk eller en anden form for energikilde, som sætter reaktionen i gang.


Urethanlim

 • Urethanlim sikrer fleksibilitet og anvendes til at sammenføje traditionelle byggematerialer.

  Urethan er mest kendt for sine andre formater som f.eks. skum, syntetisk gummi eller belægninger. Urethan udgør også fremragende resiner i lime, og limene har mange af de samme egenskaber: Fleksibilitet, energiabsorption og holdbarhed – blot for at nævne et par af dem.

  Urethanlim anvendes oftest inden for brancher som f.eks. byggeri, hvor der er behov for samlinger med traditionelle materialer (f.eks. træ, tegl, beton). Urethans unikke fleksibilitet og energiabsorberende egenskaber har dog gjort højt udviklede typer af urethanlim meget populære inden for mange brancher, eksempelvis transport.

 • De primære fordele
   

  • Fleksibilitet efter hærdning
  • Høj afskrælningsstyrke
  • Klæber på de fleste traditionelle materialer, god udfyldningsevne

  De primære ulemper
   

  • Længe om at reagere
  • Dårlig klæbeevnen på glas og metal uden brug af primer
  • Begrænset holdbarhed, begrænset fugt-/luftfugtighedseffekt

I lighed med den kemiske sammensætning, der kendetegner epoxy, så er urethans reaktioner trinvise polymerisationer, der kræver de reaktive grupper "A" og "B". Ved to-komponent-systemer befinder A og B sig i separate beholdere og blandes i en dyse. Ved en-komponent-systemer er den anden reaktive gruppe den omgivende fugtighed (H2O), som hærder limen udefra og ind.


Akryllim

 • Akryllim hærder hurtigt og klæber på en bred vifte af materialer.

  Cyanoakrylater (et eksempel fra akrylfamilien) blev opdaget under Anden Verdenskrig i søgningen efter plastmaterialer, der kunne bruges i våben. Teknologien blev i første omgang overset, fordi substansen hang fast i alt under fremstillingen! Siden da har akrylkemien været inden i en rivende udvikling og omfatter nu to-komponent-lim, hurtigt hærdende lim og mange andre former for industrielle lime.

  Flydende akryllim er bedst kendt for sin hurtige hærdningsevne. Nogle typer akryllim kan opnå en forskydningsstyrke på op til 1000 psi på under et minut. Denne korte hærdningstid og høje endelige styrke gør akryl velegnet til processer, der kræver et hurtigt gennemløb, eksempelvis inden for elektronik.

 • De primære fordele
   

  • Meget hurtig hærdning
  • Evne til at klæbe på flest mulige materialer
  • Mindst følsom over for overfladebeskaffenhed

  De primære ulemper
   

  • Lavere modstandsdygtighed over for barske miljøer i forhold til epoxy eller urethan
  • Følsom over for opbevaringsforhold
  • Højstyrkeprodukter er ofte skrøbelige og kræver tilsætning af hærdningsmidler

Den måde, hvorpå to-komponent-akryl reagerer, kaldes for "radikal polymerisation". En af komponenterne indeholder "initiatoren", som sætter reaktionen i gang; når polymerisationsprocessen er sat i gang, sker den meget hurtigt. En-komponent-lime kræver omgivende fugtighed (H2O) eller UV-lys for at igangsætte reaktionen. Akryl kan også emulgeres i vand og anvendes som en lim, der kan sprayes på eller påføres, hvilket ofte anvendes til laminering af store flader.


Silikonelim

 • Silikonelim kan modstå høje temperaturer og kemikalieeksponering og er velegnet til industriel brug.

  Flydende silikone har en meget lav overfladespænding, hvilket betyder, at den har en god udflydningsevne på mange overflader – selv dem med lav overfladeenergi som f.eks. PTFE. Det er derfor heller ikke så underligt, at man anvender silikone på næsten alle overflader i hjemmet, lige fra køkken og til badeværelse.

  Flydende silikonelim anvendes oftest som "forsegling" inden for en lang række brancher. Silikonens evne til af klæbe på mange forskellige materialer og til at modstå høje temperaturer og eksponering over for kemiske stoffer gør den velegnet til mange forskellige opgaver i industrien. Den er relativt billig og anvendes normalt inden for byggeri og ejendomme. To-komponent-silikone har en meget høj temperaturbestandighed og anvendes til husholdningsapparater og solcelleanlæg.

 • De primære fordele
   

  • Silikone er et LSE-materiale, som er relativt modstandsdygtigt over for mug og skimmelsvamp
  • God temperaturbestandighed
  • Høj fleksibilitet og kan anvendes som tætningsmasse

  De primære ulemper
   

  • Lav styrke
  • Tilføjede olier kan med tiden sive ud
  • Tendens til at "flytte" rundt og dermed medføre forureningsproblemer for klæbearbejdsceller i umiddelbar nærhed

De kemiske stoffer i silikone har reaktionsmekanismer, der minder meget om dem hos urethan, men dens uorganiske natur (her udgår silicium og ikke kul rygraden) betyder, at samlingerne er mere modstandsdygtige over for høje temperaturer. For at gøre håndteringen lettere tilsættes der ofte olie, som forbedrer flydeevnen og udflydningen, især ved en-komponent-systemer. Udsivningen af disse olier kan skabe problemer af æstetisk karakter i limens levetid.


Gummilim

 • Man har anvendt naturgummi som lim længe før den industrielle revolution. Helt frem til i dag bliver det meste af det naturgummi, som anvendes til limformuleringer "røget" for at fjerne skimmelsvamp eller bakterier, som over tid kan påvirke klæbeevne. (Kemien bag denne "røgning" er faktisk identisk med de kemiske processer, som sker, når man røger kød for at gøre det langtidsholdbart.)

  Selv om mange af de gummityper, der anvendes til lime, er udvundet naturligt (eksempelvis fra Hevea-gummiplanten), så kan "gummi" også referere til syntetiske materialer som f.eks. polykloropren (neopren) eller forskellige blokcopolymerer (f.eks. SBR). Deres evne til at "klæbe" gør dem til interessante, billige løsninger til laminering af store overflader eller til sammenføjninger, der kræver øjeblikkelig håndteringsstyrke og lavere ultimativ styrke.

 • De primære fordele
   

  • Øjeblikkelig håndteringsstyrke
  • Evne til at klæbe på mange forskellige overflader, herunder LSE-materialer
  • Opløsningsmiddel eller vand letter påføringen på store overflader

  De primære ulemper
   

  • Lav styrke
  • Lavere modstandsdygtighed over for miljøforhold (f.eks. UV, temperatur)
  • Klæbeevne på LSE-materialer kræver brug af opløsningsmidler i formuleringen

Naturgummi (poly-cis-isopren) bearbejdes mekanisk for at opnå polymerer med en lavere molekylevægt, som kan opløses i et opløsningsmiddel. Man kan også anvende syntetiske polymerer (eksempelvis styrene-isoprene blokcopolymerer). Klæbefremmere som f.eks. pinen (bl.a. fra fyresaft) tilføres for at give klæbestoffet ekstra klæbeevne, sådan at det kan bruges som PSA.


De kemiske sammensætninger for flydende lim stiger i antal dag for dag, hvilket de har gjort i århundreder. Nye reaktionsmekanismer, nye fyldstoffer og additiver og nye fremstillingsprocesser er garanter for, at der hele tiden vil blive udviklet flydende klæbestoffer.

Relaterede uddannelsesartiker


Følg os
Vi er her for at hjælpe.

Har du brug for hjælp med at finde det rette produkt til dit projekt? Kontakt os, hvis du vil have et godt råd vedrørende produkter, teknik eller anvendelsesformål. Vil du samarbejde med en af 3M's tekniske specialister eller tale om dit projekt? Ring til os på +45 89 87 23 48.

Har du brug for hjælp med at finde det rette produkt til dit projekt? Kontakt os, hvis du vil have et godt råd vedrørende produkter, teknik eller anvendelsesformål. Vil du samarbejde med en af 3M's tekniske specialister eller tale om dit projekt? Ring til os på +45 89 87 23 48.