Basal overfladevidenskab

Når et produkt designes, vælges overflader ud fra en række forskellige årsager, herunder ydelse, æstetik, vægt og andre hensyn. Designet af den enkelte del dikterer ofte også geometrien af den klæbede samling. Derfor er det afgørende, når du vælger et klæbestof, at forstå og tage hensyn til, hvordan klæbestoffet reagerer kemisk med de overflader, der skal klæbes.

“Overflade” refererer til det materiale, der klæbes for at samle to eller flere dele, såsom træ eller jern. Teknisk set repræsenterer overfladen alle materialets egenskaber – volumenegenskaber som fleksibilitet eller vibrationsdæmpning og overfladeegenskaber som slidstyrke eller tekstur. “Overflade” refererer i forbindelse med klæbning til den specifikke del, du klæber til – hvor klæbestoffet fæstner.


Overflade vs. volumen

Det er vigtigt at være opmærksom på, at overfladen på et emne kan opføre sig meget anderledes end resten af emnet. Tænk fx på lakeret metal: Overfladen er lak, som har meget anderledes egenskaber, både på mikro- og makroniveau, end metallet selv. Her er tre eksempler, hvor overflader på et emne kan opføre sig meget anderledes end resten af emnet.

 • Klæbning til en lakeret træoverflade kræver en anden type klæbestof end til ubehandlet træ.
  Lakeret træ

  Ubehandlet træ er bare træ, men hvis træet er lakeret, klæber klæbestoffet faktisk til den lakerede overflade.

 • Det kan være en udfordring at klæbe til rustent jern; forbehandling af overfladen kan påvirke klæbestoffets effektivitet.
  Rustent jern

  Ved rustent jern klæber klæbestoffet delvist til jernet og delvist til jernoxiden; hvor stor en del af hver afhænger af mængden af rust, og hvor meget overfladen er blevet forbehandlet.

 • Tag altid hensyn til et evt. støbeformsfrigørende middel, når du vælger klæbestoffer til fabriksfremstillede plastdele.
  Fabriksfremstillede plastdele
  Mange plastdele fremstilles ved brug af støbeformsfrigørende midler for at lette produktionen. Hvis de støbeformsfrigørende midler ikke fjernes inden klæbning, skal klæbestoffet være i stand til at klæbe til det støbeformsfrigørende middel.

Vigtigheden af overfladekontakt

Klæbestoffer skaber en sammenføjning, der samler to materialer. For at opnå en effektiv sammenføjning er det afgørende, at klæbestoffet kan komme i tæt kontakt med hver enkelt overflade. Dette adskiller sig fra andre processer såsom mekanisk sammenføjning, hvor overfladen gennemhulles, eller en svejseproces, hvor materialerne sammensmeltes.

For at kunne skabe god kontakt med en overflade skal et klæbestof have de nødvendige egenskaber. Det inkluderer kemi og viskositet – som gennemgås i detaljer i andre artikler – men overfladen skal også have de rigtige egenskaber. De tre egenskaber, der er oplistet herunder (overfladeenergi, renhed og ruhed) er de vigtigste faktorer, når der skal skabes tæt kontakt.

 • Find ud af, hvordan overflader med lav og høj overfladeenergi dikterer valget af klæbestof.

  Overfladeenergi

  Materialer med lav overfladeenergi modarbejder flowet af klæbestof og forhindrer tæt kontakt. Materialer med høj overfladeenergi fremmer flowet af klæbestof og fremmer tæt kontakt. Du kan matche klæbestoffet med overfladernes energi, eller du kan ændre overfladeenergien ved hjælp af grunding, ætsning, eller andre metoder.

 • Snavs og forurening kan forhindre klæbestof i at danne en god kontakt med en overflade.

  Overvejelser vedr. renhed

  Snavs, fedt eller støv kan danne et lag, der forhindrer klæbestoffet i at danne en god kontakt med materialets overflade. Overfladekontaminering kan håndteres på to måder. Overfladen kan renses for alle former for forurening, eller der kan anvendes et klæbestof, der er skabt til at være kompatibelt med et vist niveau af forurening.

 • Overfladeruhed kan øge det samlede område, der er tilgængeligt for klæbning.

  Klæbning til ru overflader

  Ruhed kan øge det samlede område, der er tilgængeligt for klæbning, og dermed give en stærkere samling. Dog kan for megen ruhed hæmme klæbestoffets flow på overfladen. Klæbestoffet kan matches til overfladens ruhed ved at tilpasse overfladen, eller ved at vælge et mere passende klæbestof.


Relaterede uddannelsesartiker


Kontakt os
Vi er her for at hjælpe.

Vi hjælper gerne med at finde det rette produkt til dit projekt. Kontakt os, hvis du har brug for råd om produkter, teknik eller anvendelse eller vil samarbejde med en teknisk specialist fra 3M, eller ring til os på +45 89 87 23 48.

Vi hjælper gerne med at finde det rette produkt til dit projekt. Kontakt os, hvis du har brug for råd om produkter, teknik eller anvendelse eller vil samarbejde med en teknisk specialist fra 3M, eller ring til os på +45 89 87 23 48.