Valg af industriel lim og tape: Brug af ASPEC-metoden

Der er mange grunde til at vælge en flydende lim eller en tape til dit sammenføjningsformål. Ud over samlingen kan overflade, produktionsproces, overvejelser om for eksempel automatisering, tilretning eller simplificering af leveringskæden også påvirke beslutningen. Derudover er der i kemifamilien uendelige muligheder for at variere fleksibilitet, hastighed, styrke eller overensstemmelse med branchespecifikationer.

Hos 3M bruger vi et akronym, ASPEC, til at gennemgå de vigtige hensyn, så du kan bestemme, hvilket produkt er det bedste til dit behov. ASPEC står for Assembly, Substrate, Process, End Use og Cost (samling, overflade, proces, slutbrug og omkostning), fem faktorer, der skal tages hensyn til, når du vælger lim eller tape. Med viden om samlingens design, overfladevidenskab og klæbekemi kan ASPEC gøre det nemmere for dig at bestemme, hvilken lim eller tape er den bedste til din samling.

Trin 1: Identificer typen af samling

 • Lær om Trin 1, Vælg en type samling, i 3M ASPEC-metoden. Billede af flydende lim, der påføres en plastoverflade.

  Gennemgå de seks samlingstyper

  Mange anvendelser til sammenføjning er repræsenteret ved en af følgende seks almindelige typer samlinger. Det er: panel til ramme/afstiver til panel, stor overfladelaminering, fastgørelse af installationer og kanter, små samlinger, fastgørelse af pakninger og forsegling, potning og indkapsling. Disse seks samlinger er almindelige anvendelser, hvor lim og tape har vist sig at virke godt. De findes i mange forskellige produktdesign på mange markeder og i mange brancher. Identifikation af den tætteste samlingstype til dit anvendelsesformål vil hjælpe med at indkredse valget af passende tilgængelige tape- og limfamilier på baggrund af geometrien af samlingerne og de typiske fremstillingsmetoder.

Trin 2: Vælg overfladematerialer

 • Lær om Trin 2, Vælg overflader og materialer, i 3M ASPEC-metoden. Billede af hurtiglim, der påføres mellem runde metal- og skumskiver.

  En af fordelene ved klæbende tape og lim er, at de kan klæbe til en lang række overflader. Forskellige overflader har forskellige kendetegn, der påvirker limens eller tapens evne til at klæbe. Overfladeenergi, tekstur, ruhed og renhed er alle overfladeforhold, der kan påvirke valget af lim eller tape. Kendskab til hvilke materialer, der skal sammenføjes er et af de vigtigste trin, når man skal vælge. Når du ved, at lim og tape kan sammenføje uens materialer, kan det hjælpe dig med at få større designpotentiale til din samling.

  Få information om typer af overflader og klæbning på materialer

Trin 3: Identificér procestrin for fremstilling

 • Lær om Trin 3, Identificér procestrin, i 3M ASPEC-metoden. Billede af en rulle limoverføringstape i fremstillingsprocessen.

  Det kan hjælpe dig til at indkredse udvalget af klæbende tape- eller limtyper, hvis du forstår hvordan en del skal samles. Hvis du vælger omhyggeligt her, kan det hjælpe dig med at forbedre gennemløb, udbytte eller produktivitet i forhold til andre samlingsmetoder, idet procestrinene, omarbejde og arbejdsomkostninger reduceres. Lim og tape kan påføres manuelt eller være del af automatiserede dispenseringsløsninger, og ofte er dette investeringer med lavere omkostninger end svejsning eller andet udstyr til samling. Generelt kan tape give en hurtig sammenføjning og øjeblikkelig håndteringsstyrke. Flydende lim kan give større samlingsfleksibilitet til positionering og komplekse samlingsdesign. Tilgængelig gulvplads, lovgivning og sikkerhed er andre faktorer, der har indflydelse på valget.

Trin 4: Forstå produktets slutbrug

 • Lær om Trin 4, Forstå produktets slutbrug, i 3M ASPEC-metoden. Billede af grafisk komponent, der bliver

  Slutbrugen af det produkt, der samles, vil også bestemme, hvilken type klæbningsmaterialer er bedst for et givent produktdesign. Det er vigtigt at vide, hvordan slutproduktet skal anvendes af en forbruger samt hvilke miljømæssige forhold, det udsættes for. UV, temperaturudsving, fugtighed, nedsænkning og kemisk eksponering er almindelige overvejelser for slutbrug, som man skal være opmærksom på. Der er mange løsninger for tape og lim, der kan klare disse forhold. Nogle af de almindelige designfordele ved lim og tape er evnen til ensartet at fordele belastning, klæbning og forsegling samtidig, energiabsorption eller alternativt energioverførsel via samlingen, isolering af metaller til forebyggelse af galvanisk korrosion og evnen til at sammenføje uens materialer.

Trin 5: Omkostningskonsekvenser og fordele

 • Lær om Trin 5, Omkostningskonsekvenser, i 3M ASPEC-metoden. Billede af diverse valuta.

  Når de samlede omkostninger for materiale og fremstilling for en given samling tages i betragtning, er der ofte fordele ved de samlede omkostninger for lim og tape. For materialeomkostninger kan lim og tape muliggøre en lettere, tyndere eller mindre dyre materialeoverflader som del af samlingen på grund af evnen til at sammenføje uens materialer og undgå at skulle bore huller samt mekanisk fastgørelse. Når det drejer sig om produktionsomkostninger ses der ofte omkostningsbesparelser i forhold til svejsning eller fastgørelse, da antallet af procestrin reduceres, for eksempel behovet for at slibe svejsninger, bearbejde plettede overflader, eller på grund af at behovet for at forsegle hvert hul i forbindelse med fastgørelse elimineres. Arbejdsomkostninger i forbindelse med påføring af tape eller lim er ofte lavere og kræver minimal træning. Endelig kan omkostningerne til udstyr være lavere end andre samlingsmetoder som svejsning.

  Naturligvis er omkostningen ved flydende lim eller tape også vigtig. Pr. lineær fod er flydende lim generelt mindre dyrt end tape, men der kan være afvejninger i forhold til fastgørelse, tørre- eller hærdetid, som man skal være opmærksom på. Kemien og ydelsen af limen eller tapen vil også have indflydelse på materialeomkostningerne. Generelt gælder det, at jo mere ekstreme forhold en tape eller lim kan overleve, jo højere pris. Gennem udvælgelsesprocessen skal du sikre dig, at du kender de slutbrugsforhold, der er nødvendige, og du skal vælge efter, hvad der er behov for til anvendelsesformålet.