Dekontaminerings- og sterilisationsløsninger til hospitaler

Dekontaminerings- og sterilisationsløsninger til hospitaler

Hold dine kirurgiske instrumenter sterile

 

Procedurer for infektionsforebyggelse kræver, at der sker en grundig rengøring og sterilisation af kirurgiske instrumenter, så de er sikre at bruge. Sundhedspersonale såvel som virksomheder, der udvikler lægemidler og medicinsk udstyr, henvender sig til 3M for at få hjælp til løsninger til overvågning af sterilisationsprocessen på alle niveauer. Ud over et bredt sortiment af produkter, uddannelse og viden kan 3M hjælpe dig med at finde løsninger på dine behov inden for dekontaminering og sterilisation. Kontakt en produktspecialist for at få mere at vide.


Sammen kan vi reducere risikoen for infektioner

 • 6.4

  Analyser fra bl.a. Statens Serum Institut og EvalueringsCenter for Sygehuse viser, at mellem 7 og 10 % af patienterne rammes af en sygehuserhvervet infektion1.

   

 • 1-2 mia.

  Det svarer til, at i gennemsnit 100.000 patienter på årsbasis må regne med 3 ekstra sengedage. Den ekstra omkostning, som påføres samfundet, er mellem 1 og 2 mia. kroner om året – penge som kunne have været udnyttet til andre formål i sygehussektoren.2

 • Sygehuserhvervede infektioner fører til 37.000 dødsfald

  Et forsigtigt estimat i EU indikerer, at sygehuserhvervede infektioner forårsager 37.000 dødsfald og koster mindst 7 mia. euro pr. år.3


Innovative dekontaminerings- og sterilisationsløsninger

 • Kop

  I mere end 50 år har 3M været kendt for at skabe pålidelige innovative sterilisationsprodukter. Vores sterilisationsprodukter og -løsninger bidrager til at øge viden, professionalisme og produktivitet i hele sterile behandlingsafdelinger.

  Du vil blive overrasket over den forskel, 3M's metoder, uddannelse og løsninger kan gøre på dit hospital eller i din virksomhed. Vi arbejder sammen med dig om at opfylde dit behov, lige fra udfordringerne på store akutafdelinger, til de særlige behov på kirurgiske ambulatorier og hos praktiserende læger.


Overvåg sterilisationseffektivitet med 3M

 • Med det øgede behov for hurtig behandling af instrumenter mv. kan sterilisation være en udfordrende proces, især fordi det ikke er muligt at gå på kompromis, når det gælder overholdelse af standarder, retningslinjer og anbefalet praksis.

    

  1. Valgmulighed
   3M's produkter dækker alle trin i sterilisationsprocessen
  2. Kvalitet
   3M's sterilisationsløsninger overholder internationalt anerkendte standarder
  3. Pålidelighed
   Det giver dig ro i sindet at vide, at 3M's produktmålinger er præcise og ensartede
  4. Innovation
   3M forstår dine udfordringer og tilbyder løsninger, som hjælper dig med at takle dem

  Hos 3M stiller vi vores viden, sterilisationsprodukter, serviceydelser og uddannelsesressourcer til rådighed for dig.

  Kontakt en produktspecialist

Godskontrol, pakkekontrol, eksponeringskontrol, registrering, maskinkontrol

Bedste praksis

 • Best practise diagram

  Vigtige trin i overvågningen af sterilisationsprocessen

  Hele sterilisationsprocessen kan overvåges ved hjælp af 3M's sterilisationsløsninger for at opnå den størst mulige pålidelighed. Få mere at vide om bedste praksis for sterilisation nedenfor:


Damppenetrationstests


 • Damppenetrationstests er den originale Bowie & Dick testpakke, der er angivet i ISO 11140-3, og alternative penetrationstests. Sådanne alternative tests skal opfylde kravene i ISO 11140-4 og er for det meste udstyret med kemiske indikatorer eller parametriske indikatorer. I Europa er der en tendens til at bruge fysiske indikatorer som f.eks. 3M Elektronisk testsystem (ETS).

  Hver test har sine fordele og ulemper. For eksempel er kemiske indikatorer lette at bruge, men hvis der angives et problem, er det svært at fastslå, hvad problemet kan være. Med en parametrisk penetrationstest kan data gøres tilgængelige med henblik på fejlfinding.

  Husk: Hvis dit kvalitetssystem er baseret på europæiske normer, kan det være nødvendigt at udføre en luftlækagetest (ALT) regelmæssigt eller måske endda dagligt.

  Gå til siden med vores Dekontaminerings- & sterilisationsprodukter for at finde ud af, hvordan vores løsninger kan understøtte dine maskinkontrolprocesser.

  Få mere at vide om, hvordan 3M kan hjælpe dig med at overholde best practise for sterilisation på dit arbejdssted.

  Kontakt en produktspecialist
   

Brug af indikatorer

 • En biologisk indikator registrerer det faktiske drab på mikrobielle sporer inde i autoklaven, mens en kemisk indikator (CI) kun angiver, om en eller flere kritiske parametre for en vellykket sterilisation er opnået.

  3M's nye teknologi har betydet hurtigere aflæsning, og vores BI'er giver i dag resultater hurtigere end nogensinde før, på bare én time. Eftersom det er upraktisk at sætte hver last i karantæne i flere dage eller timer, som man skal med almindelige biologiske indikatorer, anbefaler vi brugen af 3M™ Attest™ Super Rapid biologiske indikatorer og testpakker, som er udviklet til at give svar inden for én time.

  Takket være pålideligheden og kvaliteten i kontrol resultaterne kan regelmæssig anvendelse af biologiske indikatorer bidrage til en forbedret sterilisationsproces og bedre patientresultater.

  Få mere at vide om, hvordan 3M kan hjælpe dig med at overholde best practice på dit arbejdssted.

  Kontakt en produktspecialist

Materialer

 • Find ud af, om autoklaven fungerer korrekt.

 • Overvåg og frigiv enkeltlaster.

 • Find ud af, om en eller flere af de kritiske parametre, der kræves for at en vellykket emballagesterilisation, er opnået.

 • Afgør visuelt, om den enkelte emballage eller enhed har været eksponeret for sterilisationsprocessen.

 • 3M kan hjælpe dig med en samlet tilgang til alle områder inden for overvågning og registrering.

 • Test og overvåg proteinrester på kirurgiske instrumenter efter desinfektion med 3M™ Clean Trace™ Proteintest

Kontakt 3M for at få et møde

3M har fokus på sikring af regeloverholdelse inden for bedste praksis for sterilisation, så sikkerheden øges, og patientresultaterne bliver bedre. Kontakt os allerede i dag for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe din organisation.


Referencer

  1. Health Protection Agency (2011) English National Point Prevalence Survey on Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use, 2011
  2. National Patient Safety Agency: The Economic Case: Implementing near-patient alcohol handrub in your trust, 2004
  3. ECDC, Surveillance of surgical site infections in Europe, 2008-2009, Stockholm. ECDC, 2012.