Vaskulær behandling

Vaskulær behandling

Nedsat risiko for infektioner ved alle indgangsporte

 • På alle IV-indstikssteder skal forebyggelse forhindre potentiel infektion, løsrivelse af drop, hudskader og andre komplikationer. Disse komplikationer kan betyde ubehag og smerter for patienten, forlænget hospitalsophold, yderligere behandling og kirurgiske indgreb – endda øget patientdødelighed.

  3M Science sørger for unikke innovative produkter, der giver dig det, du har brug for til at fiksere og beskytte IV-kateteret – fra indføring til det fjernes igen.

  Vores brede portefølje gør det nemt for dig at vælge og bruge de rette produkter: lige fra transparent barrierefilm og sikkerhedssanordninger til antimikrobielle forbindinger og desinficerende propper.

  Med vores hjælp kan du yde omsorgsfuld pleje, med evidensbaserede løsninger, til beskyttelse af patienten og den kliniske sikkerhed, og være med til at forebygge risikoen for omkostningstunge komplikationer og til at forbedre patienttilfredsheden.


 • IV-behandling
  Hvad er IV-behandling?

  IV-behandling anvendes typisk til at give væskeerstatninger, anæstesi, antibiotika, kemoterapi, ernærings og smertestillende midler, for at forebygge dehydrering og til at understøtte diagnostiske tests (f.eks. centralt venetryk, hjertets ydelse og arterietryk).

  Indgangsporte inkluderer perifere vener samt subclavia-, jugularis- og femoralisvener og kan afhænge af patientens alder, diagnose, venernes tilstand, formålet med infusionen, behandlingens varighed og typen af medicin

 • Hvorfor er det vigtigt at kontrollere IV-behandling
  Hvorfor er det vigtigt at kontrollere IV-behandling?

  Forkert indføring og pleje under IV-behandling kan medføre komplikationer som trombose, flebitis og infektioner i blodbanen, der kan have alvorlige følgeproblemer, herunder negativ indvirkning på patientens sikkerhed og omkostninger til yderligere behandling for organisationen.


Hvorfor er IV-forbindinger vigtige?

 • IV-forbinding

  IV forbindinger er en integreret del af IV-behandling. De forebygger traume i såret og det kanylerede kar, fikserer kateteret og forebygger kontaminering. De selvklæbende, transparente, semipermeable forbindinger af polyurethanfilm gør det muligt at inspicere kateterstedet visuelt, sikrer stabilitet og fiksering, beskytter sår mod bakterier og væske og tillader huden at ånde.

  Download brochuren - valg af IV-forbinding

   


Hvordan har 3M håndteret disse udfordringer?

 • 3M™ Tegaderm™ IV-forbindinger

  3M tilbyder pålidelige, klinisk dokumenterede løsninger til pleje af forskellige indstikssteder ved infusionsterapi. 3M's løsninger til vaskulær behandling er designet til at mindske udfordringen med fiksering af udstyret og vurdering af placeringen, beskytte indstiksstedet mod udefrakommende kontaminering og forbedre hudens sundhed. 3M™ Tegaderm™ IV-forbindinger findes til fiksering og beskyttelse af alle typer katetre, herunder perifere katetre, PICC-line, CVK (ikke-tunnelerede & tunnellerede), implanterede porte, arterielle og epidurale katetre


Sådan reduceres kateterrelaterede infektioner i blodbanen

 • Infektioner i blodbanen

  Patienter, der får medicin intravenøst, har mindre risiko for at få infektion i blodbanen, hvis indstiksstedet er dækket med en Tegaderm IV-forbinding med klorhexidin, anbefalet af NICE (National Institute for Health and Care Excellence).

  Efter en medicinteknisk vurdering ifølge Medical Technologies Evaluation-programmet offentliggjorde NICE en vejledning, der støtter brugen af Tegaderm-forbindinger med klorhexidin til at dække og beskytte indstikssteder for centrale vene- og arteriekatetre hos patienter på intensivafdelingen.

  Hvis Tegaderm-forbindingen med klorhexidin bruges som standardbehandling, kan det nationale sundhedsvæsen i England, NHS, spare mellem 4,2 og 10,8 mio. £ om året ifølge data vurderet af NICE's rådgivende komité (skønnede omkostningsbesparelser pr. patient 73 £ baseret på en baselinefrekvens for kateterrelaterede infektioner i blodbanen på 1,48 pr. 1.000 kateterdage for populationer fra 80.000 til 260.000).1

  Se alle produkter vedrørende vaskulær behandling


3M Science. Applied to Life.™ – Health Care


Referencer

  1. 3M Tegaderm CHG IV-forbinding til indstikssteder for centrale vene- og arteriekatetre (2015) NICE's medicintekniske vejledning MTG25

Andre 3M-websites
bCom
Følg os
Skift lokation
Danmark - Dansk