Klæbestyrke

Lim og tape giver unikke fordele sammenlignet med svejsning og mekanisk fastgørelse uden at give afkald på styrken. Få mere at vide om, hvordan klæbestyrken testes og måles, og de mange faktorer, der skal overvejes, når der vælges en lim eller tape til en anvendelse.

Måling af styrken af en klæbning

 • Den mest almindelige måde at måle klæbestyrke på, er ved at trække en sammenføjningen fra hinanden. Billede af en klæbning, der bliver trukket fra hinanden.

  Da hver af mekanismerne ved klæbning spiller en rolle i ydelsen, undersøger forskere inden for klæbning styrken af en klæbning for at bestemme dens evne til at fungere under brug. 

  Måling af “klæbearbejdet” for en given sammenføjning hjælper med at bestemme styrken af en samling, der er sammenføjet med lim eller tape. Den mest almindelige måde at måle dette på, er at trække en klæbning fra hinanden. Den kraft, der skal bruges til at trække sammenføjningen fra hinanden, gør det muligt for teknikerne at forstå, hvordan limens eller klæbestoffets ydelse vil være under brug.

Teknikerne måler klæbearbejdet (klæbestyrken) ved at trække en klæbning fra hinanden.

Klæbning og sammenhæng arbejder sammen og skaber en stærk sammenføjning

 • Lær mere om forskellige zoner inden for klæbning. Billede af et tværsnit af en klæbning.

  Klæbestyrke

  Klæbestyrke er den grænseflademæssige styrke mellem lim/klæbesstof og overflade, og det er normalt det vigtigste hensyn, der skal tages, når der skal udtænkes en stærk samling med lim eller tape. Men klæbestyrke er ikke den eneste faktor, der er vigtig, når der skal skabes en effektiv sammenføjning. Selv når der bruges verdens bedste lim, kan en sammenføjning svigte, hvis limen ikke binder sig til overfladen.

 • Sammenhængsstyrke

  Sammenhængsstyrke er limen/klæbestoffets interne styrke – evnen til at blive fastholdt under belastning. Jo højere sammenhængsstyrken er, desto stærkere er limen/klæbestoffet. Sammenhængsstyrken afgøres af limens/klæbestoffets kemiske sammensætning. Styrken i lim/klæbestof dækker et bredt spektrum, lige fra trykfølsomt klæbestof til epoxy konstruktionslim og akryllim.  

  Det er vigtigt at overveje de specifikke belastningstyper, der påvirker en samling ved klæbning. Almindelige belastninger kan være forskydnings-, spaltnings-, afskrælnings- og trækstyrke. Hvis du kender størrelsen og frekvensen af de belastninger, dit produkt vil blive udsat for, er det nemmere at vælge limen/klæbestoffet med den bedste sammenhængsstyrke til den foreliggende opgave.

Overfladeenergien er vigtig ved valg af lim og tape

 • Find ud af, hvordan udflydning hjælper med at bestemme valget af lim for overflader med lav og høj overfladeenergi. Billede af vanddråbe, der lander på en overflade. Vandspredningen illustrerer en overflade med høj overfladeenergi.

  Overfladeenergi er en fysisk egenskab i et materiales overflade, der afgør, om limen/klæbestoffet kommer i tæt kontakt eller ej. På et materiale med høj overfladeenergi vil en væske flyde ud eller blive spredt ud på overfladen. På et materiale med lav overfladeenergi vil væsken ikke flyde ud, men vil samle sig som perler. En lim/klæbestof skal fordele sig effektivt på overfladen for at kunne danne en sammenføjning.

  For at vælge den rigtige lim eller tape er det vigtigt at forstå overfladeenergierne på alle overfladerne i din samling og være klar over, hvor godt limen/klæbestoffet fordeler sig på hver af dem. Overfladens renhed skal også inddrages, da nogle lime/tape kræver en højere grad af overfladerenhed.