Læge og klinikere får adgang til onlineundervisning
Kompression og bandagering

Virkninger af bandagering som én komponent i intensiv behandling

 • progressiv kompression

  Lymfødemspecialister har længe anerkendt, at uelastiske bandager med lav udvidelsesevne producerer høje arbejdstryk og lavere hviletryk, så der dannes maksimale tryk, som producerer en masserende virkning, der stimulerer lymfestrømmen (Lymphoedema Framework, 2006).

  Forskellige mekanismer kan forklare effektiviteten af kompressionsbehandling:
   

  • Reduktion af kapillærfiltrering
  • Bevægelse af væske ind i ikke-komprimerede dele af kroppen
  • Forøgelse af lymfereabsorption og stimulation af lymfetransport
  • Forbedring af venepumpen hos patienter med venøs-lymfatisk dysfunktion
  • Nedbrydning af fibrosklerotisk væv

   

   

   

  Disse gavnlige virkninger understøttes yderligere af Partsch, 2007, som identificerede, at kompression er det mest kritiske aspekt af behandlingen og er mest effektiv, når der benyttes uelastiske materialer. Mayrovitz, 2009, beskriver yderligere virkningerne af bandagering med kort stræk for at give den nødvendige modstand til at støtte og fordele de dynamiske arbejdstryk skabt af funktionelle muskelaktiviteter for at flytte interstitielle væsker, blødgøre fibrotiske væv og stimulere lymfatisk sammentrækningsevne.

  Banebrydende forskning (Schuren, 2010) har påvist, at dynamikken i effektiv kompressionsbehandling bedre forklares af Pascals lov, som fastslår, at når der påføres tryk (funktionel aktivitet) på en væske (en muskel eller muskelgruppe) i en lukket beholder (fascia muscularis og kompressionslag), er der en tilsvarende forøgelse ved alle andre punkter i bandagen.

  Inden for kompression henviser dynamik til forskellen mellem høje og lave tryk i funktion, som afspejler periodiske ændringer i tryk, der skyldes patientens egne muskelbevægelser. Uelastiske eller stive kompressionssystemer genererer større dynamik, eller amplituder, og derfor mere effektiv kompression. Mayrovitz, 2009, påviste at en uelastisk ekstern overdækning letter lymfebevægelsen via de dynamiske maksimale tryk, der genereres gennem muskelsammentrækninger.

  Ved at bevare funktion og aktivitet fremmes reduktion af ødem og lymfatisk tilbagestrømning.


Referencer

 1. Lymphoedema Framework. Bedste praksis for behandling af lymfødem. International konsensus London: MEP Ltd. 2006.
 2. Partsch H. Assessing the effectiveness of multilayer inelastic bandaging. J Lymphedema 2007; 2(2): 55–61
 3. Schuren J, Mohr K. Pascal’s law and the dynamics of compression therapy: a study on healthy volunteers. Int Angiol 2010; 29(5): 431–435.
 4. Harvey N. Mayrovitz, PhD. The Standard of Care for Lymphedema: Current Concepts and Physiological Considerations. Lymphat Res Biol 2009; 7(2): 101–108.

 • Joyce

  Joyces historie – Lymfødem- og fysioterapeut

   Joyce Bosman er fysioterapeut og ødemekspert i Holland. Hun studerede Dr. Vodder-metoden i Walchsee, Østrig i 2005, og har lige siden været en passioneret lymfødemterapeut. Hun begyndte at organisere Dr. Vodder School i Holland i samarbejde med Dr. Vodder Schule i Walchsee i 2010. Det var også hende, der organiserede ILF-konferencen i Rotterdam i 2018.
   For tiden arbejder hun i sin egen private LOF-praksis (Lymphology & Oncology Physiotherapy – Lymfologi- og onkologifysioterapi) med 4 lokaliteter i den nordlige del af Holland. Hun giver kurser i applicering af lymfetape og underviser på lymfødem-masterkurser i Holland. Hun har også skrevet en bog til lipødempatienter: Min bedstemors ben, som vil blive udgivet i november 2019 i Holland.
   Selv om hun er ved at blive kendt for sit arbejde og sin fremlæggelse af afhandlinger på nationale og internationale lymfødemkonferencer, er Joyce stadig lidenskabeligt optaget af at arbejde med lymfødempatienter. "Vi har brug for at blive ved med at stille os selv spørgsmål, i stedet for at slå os til tåls med, hvad vi ved. Når vi forbedrer vores viden på forskellige områder i behandlingen af lymfødem, vil vi opnå bedre resultater for vores patienter og i sidste ende er det, hvad vi alle ønsker!"

   www.joycebosman.nl

   www.loffysiotherapie.nl/

   www.oedeemtherapievodder.nl/


Præsentationsvideoer