Lymfødem i praksis
Uddannelse, som inspirerer. Troværdighed, som giver styrke.

Kontinuerlig uddannelse fra 3M

 • 3M understøtter fortsat uddannelse og adgang til opinionsdannere, ligesindede og uddannelsesmæssigt indhold, som omdanner viden til positive sundhedsresultater. Bedre overholdelse af sundhedsretningslinjer kan have en positiv indvirkning på patientresultater og tilfredshed. I det følgende finder du retningslinjer, erklæringer om bedste praksis og konsensusdokumenter for behandling af kronisk ødem og lymfødem.


Vigtig evidens, der Coban 2™ kompressionssystem

Ødemreduktion

 • Ødemreduktion

  Vigtig meddelelse: Ved brug af trykmålinger af subbandagetrykket ved anlæggelse og inden aftagning på dag 7, yder Coban 2 kompressionssystem komfortabel, hudvenlig, vedvarende kompression, der understøtter ødemreduktion og sårheling.

   Resultater: Coban 2-lagssystemet udviste en bedre evne til at bevare trykket over tid, og viste sig at være effektiv til behandling af venøse bensår. Det gav også ekstra fordele såsom høj tolerance og nem applicering og fjernelse.

   Relevans: Coban 2 kompressionssystem var lige så effektivt som de zinkbaserede bandager beskrevet i dette studie med den fordel, at det er nemmere at applicere og fjerne.

   Forfattere: Giovanni Mosti, MD; Aldo Crespi, MD, Vincenzo Mattaliano, MD. Wounds 2011;23(5):126-134.


Patientkomfort

 • patientkomfort coban 2

  Vigtig meddelelse: Sikkerheden af Coban 2 Lite-kompressionssystemet blev påvist hos patienter med ABPI'er på 0,5-0,8 og blev godt tolereret af patienter, som normalt ikke ville blive placeret i kompression. Coban 2 Lite kompressionssystemet havde også gavnlige virkninger på hudens kapillærsystem.

   Resultater: Det gennemsnitlige hviletryk var 28 mmHg, der opstod ingen smerte- eller trykrelaterede hudskader, og laser-Doppler-vurderingerne angav væsentlige forbedringer af mikrocirkulationen i huden under Coban 2 Lite kompressionssystem.

   Relevans: Cirka 30 % af patienterne kræver reduceret kompression, og fordi klinikere er bange for, at de kan medføre skader, modificerer de de produkter, de benytter, for at skabe "mindre end" tryk. Dette resulterer i "mindre end" effektivitet. Her er en bandage, som giver sikker og effektiv kompression for en risikogruppe, når den appliceres som anvist.

   Forfattere: Arnold A, Lutze S, Jünger M, Haase H, Bichel J*, Schuren J*, Ladwig A J Clin Microcirc Hemorheol 2013, vol. 53(3), 281-293.


Reducerer nedglidning

 • reducerer nedglidning Coban 2

  Vigtig meddelelse: En artikel, der opsummerer de kliniske udfordringer med traditionelle flerlagskompressionsbandager, og hvordan Coban 2 kompressionssystemet opfylder kriterierne for en ideel bandage og via en række kliniske studier er blevet påvist at være effektiv med reduceret nedglidning og god patientkomfort.

   Resultater: Coban 2 kompressionssystemer egner sig til et bredt udvalg af patienter med reduceret nedglidning og effektive, ensartede tryk til behandling af ødem.

   Relevans: Respekterede kliniske forfattere har opsummeret undersøgelserne og erfaringen, som understøtter effektiviteten af Coban 2 kompressionssystemer.

   Forfattere: Vowden K, Vowden P, Partsch H, Treadwell T. Wounds International 2011; 2(1).


Sårheling

 • sårheling coban 2

  Vigtig meddelelse: Højeste niveau af evidens, der understøtter Coban 2 kompressionssystem i sammenligning med Profore™

   Resultater: Over et 7-dages behandlingsstudie var der statistisk mindre nedglidning, væsentligt større forbedringer af de fysiske symptomer og scorer for hverdagslivet, og ingen forskel i sårhelingen med Coban 2 kompressionssystemet end med Profore. Desuden foretrak 72 % af patienterne Coban 2 kompressionssystemet fremfor Profore.

   Relevans: Kliniske problemer i forbindelse med traditionel 3- og 4-lags bandagesystemer omfatter: nedglidning, klodsede, varme og smertefulde om natten

   Forfattere: Moffatt C, Edwards L, Collier M, Treadwell T, Miller M, Shafer L, Sibbald G, Brassard A, McIntosh A, Reyzelman A, Price P, Kraus SM Walters SA, Harding KG Int Wound J 2008:5(2):267-279.


Opnå bedre klinisk virkning og omkostningseffektivitet ved behandling af venøse bensår

 • omkostningseffektiv behandling af bensår

  THIN-databasen ("The Health Information Network") indeholder information om over 11 millioner patienter fra 562 praktiserende læger i hele UK, og har vist sig at være repræsentativ for den britiske befolkning, når det gælder demografi og sygdomsfordeling. I dette studie fra det virkelige liv vurderede man de kliniske resultater og omkostningseffektiviteten ved tre kompressionssystemer (3M™ Coban™ 2 kompressionssystem, *UrgoKTwo™ og **Profore™) til behandling af nydiagnosticerede venøse bensår i UK, set fra det nationale sundhedsvæsens perspektiv.

  ** Profore er et varemærke, der tilhører Smith & Nephew


Leder du efter mere information?

 • International Lymphoedema Framework
  En velgørende institution, der forbedrer behandlingen af lymfødem. Arbejder med nationale strukturer

  Website
 • En velgørende institution med fokus på at uddanne læger, sundhedspersonale og offentligheden i lipødem og dets symptomer, så det kan diagnosticeres og behandles tidligere.

  Website
 • Oprettet til at lindre lidelser på grund af bensår og tilknyttede lidelser via implementeringen af en prisvindende model, som motiverer patienterne og sætter dem i stand til at tage ansvar for deres behandling, afhjælpe deres smerter og reducere det stigma, der er forbundet med deres lidelse

  Website
 • Lymphoedema Support Network er en registreret velgørende institution og UK's nationale patientstøtteorganisation for lymfødem.

  Website
 • En velgørende institution, der støtter personer med cancer

  Website
 • Tror på behovet for at fremme samarbejdende, holistisk, forskningsbaseret praksis i vævslevedygtighed, som formidler fremragende behandlingsstandarder i Skotland og videre ud.

  Website
 • British Lymphology Society er et dynamisk og nyskabende organ med en stærk, professionel stemme, som støtter personer involveret i pleje og behandling af mennesker med lymfødem og relaterede lymfatiske lidelser, inklusive lipødem.

  Website
 • Primary Care Dermatology Society (PCDS) er det førende selskab for praktiserende læger med entusiasme for dermatologi og hudkirurgi

  Website
 • Arbejder på at udbrede information, fremme forskning og øge bevidstheden om alle aspekter af god klinisk praksis inden for forebyggelse og behandling af sår

  Website
 • Forbedring af klinisk pleje af personer med sår, engageret i at sikre de højest mulige standarder for forskning, udvikling og uddannelse for at understøtte industrielle og kliniske udviklinger inden for sårheling.

  Website
 • En velgørende institution med det formål at støtte levering af velinformeret behandling af høj kvalitet af klinikere, som er velbevandrede i principperne for bedste praksis i alle aspekter af vævslevedygtighed.

  Website
 • Virksomhed inden for uddannelse i sårbehandling, som leverer konferencer, hændelser, roadshows og tidsskrifter inden for sårbehandling og vævslevedygtighed

  Website
 • Finansierer og fremmer forskning i årsager, behandling og forebyggelse af vaskulære sygdomme i UK.

  Website