Billede af påføring af lim på en pakning.

Grundlæggende klæbning: Introduktion til videnskaben bag klæbning

Klæbningsvidenskab

 • Overfladevidenskab, samlet geometri og klæbekemi udgør principperne for klæbningsvidenskaben.

  Det primære krav til en klæbning er at forbinde to materialer samtidig med, at den skal kunne modstå den belastning, materialerne bliver udsat for under brug. Brug af klæbestoffer er ikke så intuitivt, som man kunne tro: Klæbningsvidenskaben er et tværfagligt felt, der kræver viden om kemi og fysik, mekanik og reologi, design og teknik.

  Klæbningsvidenskab, eller videnskaben bag klæbning, består af tre lige vigtige dele, som til sammen danner grundlaget for valg af klæbestof og klæbestofsteknik.

 • Overfladevidenskab

  Den kemiske sammensætning af en overflade dikterer, om et klæbestof kan få tilstrækkelig kontakt, hvilket gør en sammenføjning mulig. Unikke faktorer som renhed og overfladetekstur påvirker klæbeydelsen. Overfladevidenskab undersøger disse og andre karakteristika, der kan påvirke en overflade.

 • Klæbestofkemi

  Den unikke klæbestofkemi af et individuelt klæbestof vil delvist afgøre, hvor holdbart det er til en given klæbning. Ikke bare kemien spiller en rolle i klæbestoffets evne til at klæbe til overfladen, men forskellige kemier vil reagere på forskellig vis på påvirkninger – belastninger, temperaturer og omgivelser.

 • Samlet geometri

  Samlet geometri, eller formen af en sammenføjning, vil påvirke holdbarheden af en klæbning, lige som retning og intensitet af påvirkningerne vil. Klæbestoffer reagerer ikke kun forskelligt på påvirkninger i forhold til mekaniske eller termiske fastgørelsesmidler, men forskellige overflader og klæbestofkemi reagerer også forskelligt.


Lim- og tapetyper

 • Få information om forskellige lim- og tapetyper, og hvordan de kan anvendes i produktdesign.

  En lim/klæbestof er et stof, der bruges til at sammenføje to materialer. Nogle af de almindelige typer omfatter en- og to-komponent reaktive lime, smeltelim og opløsningsmiddel- og vandbaserede lime.

  En tape er en film eller papir, der er belagt på den ene eller begge sider, som bruges til at sammenføje eller sammenklæbe materialer. Nogle typer, som bruges til holdbar samling, omfatter limoverføringstape, dobbeltklæbende tape, skumtape og genoplukkelige fastgørelsessystemer.

  Få mere at vide om typer af klæbestoffer


Klæbning: Sammenføjning af to materialer

 • Få information om de forskellige faktorer, der bidrager til en effektiv klæbning. Billede af tværsnit af en klæbning.

  Klæbning er en metode, hvorved to materialer sammenføjes i en samling. Klæbning kan anvendes i stedet for eller i tillæg til traditionelle termiske eller mekaniske sammenføjningsmetoder, såsom svejsninger, bolte, skruer eller nitter.

  Det primære krav til en klæbning er at forbinde to materialer samtidig med, at den skal kunne modstå den belastning, de materialer bliver udsat for under brug. Klæbning er en sofistikeret proces, hvori flere faktorer interagerer for et vellykket resultat


Måling af klæbning

 • Find ud af, hvordan forskere inden for klæbning bestemmer en sammenføjnings evne til at modstå brugsbelastning. GIF af en klæbning, der bliver trukket fra hinanden.

  Forskere inden for klæbning undersøger klæbestyrken af en klæbning for at afgøre evnen til at modstå brugsbelastning.

  Hvis man skal forstå styrken af en klæbning, hjælper det at forstå en sammenføjnings klæbearbejde. Den mest almindelige måde at måle dette på, er at trække en klæbning fra hinanden. Den kraft, der skal bruges til at trække sammenføjningen fra hinanden, gør det muligt for teknikerne at forstå, hvordan limens eller klæbestoffets ydelse vil være under brug.

  Få mere at vide om klæbestyrke