Påføring af beskyttende coatings

Påføring af beskyttende coatings

Stenslagscoatings og undervognscoatings påføres nemt den relevante tekstur med 3M™ Accuspray™ HGP-tryk-sprøjtepistolen og PPS™ Trykluftkopper.

På alle autoværksteder er der jævnligt brug for påføring af materiale med høj viskositet, f.eks. kraftige primere eller funktionelle coatings. Normalt er denne proces ikke særlig brugervenlig og omfatter meget rengøring, og rengøring kan man ikke fakturere for.

3M™ Accuspray™ HGP-tryksprøjtepistol og PPS™ Trykluftkopper er designet til coatinger med høj viskositet, f.eks. undervognsbeskyttelse, kraftige primere og stenslagscoatings.

Da det er muligt at kontrollere tykkelsen og finishen, giver systemet minimalt spild både hvad angår produkt og tid, hvilket gør det både hurtigt og effektivt – og derudover reduceres rengøringen til et minimum.

Accuspray™-sprøjtehoveder/dyser giver mulighed for påføring af coatings med forskellige teksturer, hvilket betyder, at du nemt kan matche flere forskellige OEM-teksturer og opnå den ønskede finish.

PPS™ Trykluftkoppen tager luften fra sprøjtepistolen og trykker det for at sikre jævn påføring på materialer med høj viskositet. Ved at presse koppen kollapser posen og frigør materialet.

Ved påføring af coatings med 3M™ Accuspray™ HGP-tryksprøjtepistol kan du:

 • Reducere sprøjtetiden og dermed øge produktiviteten
  • Ikke flere coatinglag – du skal blot vælge den rette indstilling.
  • Hurtigt opnå den ønskede finish, reducere påføringstiden og på denne måde sikre udførelse af flere jobs.
  • Hurtig og nem rengøring takket være engangsdysen, som er nemt at tage af.
 • Forbedret finish
  • Med indstilling af materiale og luftmængde kan du vælge den ønskede tekstur og tykkelse.
  • Pistolens design og trykluftkoppen hjælper til en fuldstændig og ensartet dækning.
  • Kontrollerbart sprøjtemønster.
  • Stenslagbeskyttelse, som kan lakeres. (Vi anbefaler, at stenslagsbeskyttelse får fylder før påføring af basefarve).
 • Minimering af spild for at sænke omkostningerne
  • Med Accuspray™ HGP har du større kontrol over påføringen af coatings i forhold til den almindelige Schutz-pistol, og derved reduceres materialespild.
  • Minimal oversprøjtning.
  • Der skal bruges færre opløsningsmidler til rengøring takket være flytbare engangsdele (dyse og rør).

Hvordan påføres funktionelle coatings med 3M™ Accuspray™ HGP-tryksprøjtepistolen?


Trinvis vejledning

 • Trin 1

  Trin 1

  Monter luftregulatoren på Accuspray™ HGP-pistolen. Brug to topnøgler til at sikre, at den sidder ordentligt fast.

 • Trin 2

  Trin 2

  Vælg 3M™ Accuspray-sprøjtehoved/dyse ud fra den ønskede finish.

    

   

  Træk udløseren tilbage på pistolen, og hold den der. Sæt dysen på plads, og kontrollér, at udløserknapperne er justeret ind efter åbningerne.

  Dobbeltklik signalerer, at dysen er trykket helt i bund.

   • 1,4 mm sprøjtehoved/dyse til ensartede/fine coatings.
   • 1,8 mm sprøjtehoved/dyse til ensartede og mellemteksturerede coatings.
   • 2,0 mm sprøjtehoved/dyse til mellem- og grovteksturerede coatings.
 • Trin 3

  Trin 3

  Anbring PPS™-koppen i PPS™ Trykkoppen, og hæld den krævede mængde coating i koppen. Når koppen er fyldt, skal du trække i filtertappen og fjerne den fra PPS™ Låget. Sæt låget på koppen, og skub det på plads for at sikre, at det sidder godt fast. Skru den sorte PPS™ Manchet på PPS™ Trykkoppen.

 • Trin 4

  Trin 4

  Sæt den fleksible slange fast på siden af Accuspray™ HGP-pistolen, og forbind derefter luftslangen til regulatoren. Indstil lufttrykket til 20 psi (1,4 bar), når udløseren er trykket ned, og indstil lufttrykket fra lukket til åben ved at dreje en kvart til en halv omgang. Pistolen er nu klar til brug.

Hvordan opnår du den ønskede tekstur?

3M™ Accuspray™ HGP-tryksprøjtepistolen giver en fremragende kontrol over opbygningen af tekstur. Tilpas sprøjtepistolens indstillinger efter den ønskede tekstur.

 • Medium til lette teksturer

  • Dyse: 2,0 mm
  • Lufttryk: 1,4 bar
  • Luftkontrol: ¼ til ½ omgang
  • Materialekontrol: 1 omgang

  Kraftige teksturer

  • Dyse: 2,0 mm
  • Lufttryk: 1,4 bar
  • Luftkontrol: ¼ til ½ omgang
  • Materialekontrol: 1 ½ omgang

Rengøring af pistolen


 • Trin 1

  Trin 1

  Frakobl luftslangen, træk udløseren tilbage, og lad væsken løbe tilbage i koppen.

 • Trin 2

  Trin 2

  Fjern luftslangen og PPS™-koppen. Brug eventuelt proppen, hvis den skal gemmes til senere brug.

 • Trin 3

  Trin 3

  Skyl Accuspray™-sprøjtehovedet/dysen fri for lak med et velegnet opløsningsmiddel (eller vand ).

 • Trin 4

  Trin 4

  Når dysen er helt ren, skal du trække udløseren tilbage og tage dysen ud af pistolen. Fjern dysen på denne måde for at undgå at bøje nålen.
 • Trin 5

  Trin 5

  Tør nålen ren, og undersøg dysen for skader. Hvis dysen er defekt eller slidt, skal den kasseres, og der skal bruges en ny dyse. Hvis dysen er intakt, kan den sættes på igen og bruges ved næste påføring.

3M™ Accuspray™ HGP-tryksprøjtepistol vs. standard bodypistol