Personlige værnemidler på værkstedet og autolakeringsværkstedet

 • Hos 3M tager vi ikke sikkerhed for givet. Vores ansattes helbred og velbefindende er afhængig af dette. Ved at samarbejde med anerkendte professionelle inden for sikkerhed og med partnere og kunder, er vi dybt engagerede i at sikre, at vi hjælper dig med at opbygge et miljø, der beskytter dine medarbejdere – effektivt, hurtigt og økonomisk.

  Det er vigtigt at beskytte sig mod skadelig lak, støv og støj fra udstyr. 3M kan hjælpe med at finde de rette personlige værnemidler, herunder test af luftkvalitet og tilpasning af åndedrætsværn, rådgivning om regler for sundhed og sikkerhed og sikrere arbejdsmiljø.

Det er for din egen skyld...

 • Dit gode helbred er dit vigtigste aktiv, og det er dit og dine medarbejderes ansvar at passe på jeres helbred, så alle har det godt og kan udføre deres arbejde.

  Udover dit overordnede fysiske og mentale helbred, skal der være særligt fokus på beskyttelsen af vitale organer, da sådanne skader ofte er meget alvorlige. Vær meget opmærksom på dette.


 • Hud

  Et af dine vitale organer er din hud, som også er det største organ. Det beskytter mod kemiske, fysiske og bakterielle påvirkninger, er en del af stofskiftefunktionerne og regulerer kropstemperaturen. Derudover bidrager den til at advare om farlige situationer, da den er påvirkelig over for strukturer, temperatur, smerte.

  På et voksent menneske udgør huden ca. 2 kvadratmeter og udgør ca. 1/6 af ens kropsvægt. Huden er kun mellem 1-4 mm tyk, og yderhuden, som er den vigtigste del, kun er 0,02 mm tyk!

 • Øjne
  Din øjne er nøglen til den visuelle verden. Fra naturens side har det meget følsomme øje en naturlig beskyttelse i form af øjenlåg, øjenvipper og tårer, som beskytter mod ydre påvirkninger som støv og snavs. Disse beskyttelsesmekanismer er kun tilstrækkelige under normale forhold – de er ikke nok, hvis man udsættes for arbejdsforhold som dem, man finder på autoværksteder og autolakeringsværksteder. Her er det obligatorisk at bære beskyttelsesbriller eller goggles.
 • Øret kombinerer to vitale sanser; hørelsen og balancen. En sund hørelse bidrager til verbal kommunikation og tidlig opfattelse af farer ved opfangning af akustiske signaler. Din balance gør det muligt at stå og bevæge sig i oprejst position.

 • Når man trækker vejret, optages der ilt, og resorption af kuldioxid fra kroppen er underforstået. Manglende ilt i luften medfører reduceret iltforsyning i kroppens celler, hvilket forhindrer eller blokerer for vitale funktioner. Manglende ilt kan ikke opfanges direkte af menneskets sanser – det skal altid sikres, at dine vejrtrækningsorganer fungerer som de skal.