Åndedrætsværn til bilreparation

Åndedrætsværn til bilreparation

 • Kroppen skal jævnligt have frisk luft for at sikre, at der er altid er tilstrækkeligt med ilt til at understøtte vitale kropsfunktioner. Ved klargøring til lakering og under påføring af lak/fylder/primer, udsættes kroppen for potentielt skadelige stoffer, som kan forringe vores vejrtrækning og lungefunktion.

    

  Åndedræt – Vores vigtigste kropsfunktion – skal beskyttes mod

  • Partikler – f.eks. støv ("P-filter")
  • Dampe, f.eks. VOC-dampe/dampe fra opløsningsmidler – ("A-filter")
  • Lakoversprøjtning – A2P2 – Filterkombination

Partikler som støv og vise flydende væsker kan filtreres fra luften med partikelmasker. Dampe og gasser filtreres ved hjælp af aktivt kul.

Partikelfiltermasker er klassificeret efter absorbtionsvolumen og -evne – klasser mellem P1-P3, hvor P3 giver det højeste niveau af beskyttelse.

Filtre med aktivt kul klassificeres på samme måde, men kun i 2-A-klasser, hvor A2 er det højeste.

En typisk filer til brug ved sprøjtelakering er A2P2, da du udsættes for både partikler og dampe.

Husk: Filteret i dit åndedrætsværn skal skiftes jævnligt – et mættet filter fungerer ikke og yder ingen beskyttelse!

Det er sværere at trække vejret gennem partikelfiltre, efterhånden som de bliver fyldt. I forbindelse med filtre med aktivt kul er det en god ide at udskifte efter 40 timers brug. Man kan ikke se, hvornår disse filtre er brugt op.

Kontrollér altid reglerne for dit land og dit værksted. Følgende er kun en vejledning. Sørg altid for at følge instruktioner eller brugervejledninger til åndedrætsværn

 • P1 Filter (FFP1)

  En kortvarig slibeopgave med ikke-giftigt støv

 • Standard slibe- eller svejseopgaver (muligvis med ekstra ozonbeskyttelse!)

 • P3 Filter (FFP3)

  Opgaver med høj koncentration af støv, også begrænset giftigt støv. Bær fuld beskyttelse med ekstern tilførsel af frisk luft, hvis du er i tvivl.